Notan till kommunens advokater: 613 000 kronor

Grindstugeaffären har hittills kostat kommunen 613 000 kronor – enbart i advokatkostnader.
Grindstugeaffären har hittills kostat kommunen 613 000 kronor – enbart i advokatkostnader.
Sollentuna kommuns kontroversiella affär för att rädda Edsbacka krog är i slutet av en lång rättsprocess.

Nu har Mitt i granskat kostnaderna för kommunens advokater.

Hittills har notan landat på drygt 613 000 kronor.

När Edsbacka krog skulle säljas i slutet av 00-talet ville de styrande politikerna i Sollentuna kommun bevara den ansedda lyxrestaurangen.

Som extra motivation erbjöd kommunen den nya köparen en morot i form av en byggrätt – till ett värde av 6 miljoner kronor.

Affären blev med tiden en invecklad rättstvist och har prövats i domstol flera gånger. Nu väntar Sollentuna kommun på prövningstillstånd i sista möjliga instans: Högsta förvaltningsdomstolen.

Mitt i har granskat kostnaderna för de advokater som kommunen har anlitat under den flera år långa rättsprocessen.

Hittills har advokatbyrån Mannheimer Swartling fakturerat drygt 613 000 kronor exklusive moms. Bara överklagandet till högsta förvaltningsdomstolen kostade drygt 61 000 kronor exklusive moms.

– Det här är onödiga kostnader som kommunen har dragit på sig. Pengarna hade kunnat användas till annat, säger oppositionspolitikern Peter Godlund (MP).

Han var själv skeptisk till affären från början, och har följt processen noga.

– Jag flaggade från första stund att jag var rätt säker på att detta var olagligt, det finns med i protokollet.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) hänvisar alla frågor om Grindstugeaffären till kommundirektören Katarina Kämpe. Hon säger att kommunen varit tvungen att ta in extern juridisk hjälp i den här processen.

– Juridiska konsulter är inte billiga, men vi har inte den här typen av jurister anställda.

Tycker du att det är rimligt att lägga så mycket pengar på den här processen?

– Det är mycket pengar, men frågan om gränsen för kommunens rådighet är principiellt viktig. Det kan vi och andra kommuner ha stor nytta av att få prövat, säger hon.

Kommer det fler fakturor från advokaterna i den här processen?

– Nej det kommer det inte, vad jag vet. Vi har nått sista instans. Jag kan dock inte utesluta att vi kan behöva hjälp med att tolka beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur mycket arbete har processen inneburit för kommunens anställda?

– Inte mycket, eftersom vi tagit extern hjälp, säger Katarina Kämpe.

Fakta

Två domstolar har sagt nej

Först underkändes affären av förvaltningsrätten, på grund av att överpriset på sex miljoner kronor utgjorde ett individuellt stöd till den privata fastighetsägaren.

Senare ändrade kommunen strategi och kallade de sex miljonerna för ”ersättning för planskada”. Även detta har ogiltigförklarats. I domen skrev kammarrätten att ”Sollentuna kommun varken kunnat visa om någon skada över huvud taget har uppkommit, vad en eventuell skada består i eller hur ersättningen på 6,15 miljoner kronor har beräknats”.

Kommunen överklagade sedan till Högsta förvaltningsdomstolen och väntar nu på prövningstillstånd.

Läs mer:

Finkrogen räddas för skattemiljoner:

http://gamla.mitti.se/finkrogen-raddas-%E2%80%A8-for-skattemiljoner/

Affären stoppades i kammarrätten:

https://mitti.se/grindstugeaffar-stoppad-igen/?tag=sollentuna/feed/feed/feed/feed/

Källa: Förvaltningsrätten, Kammarrätten