Notorisk klottrare är fortfarande på fri fot

Förra året anmäldes nästan 200 fall av klotter på Lidingö. Det är en fördubbling jämfört med 2012.

Enligt kommunen beror ökningen på en eller två mycket aktiva klottrare.

Totalt anmäldes 194 fall av klotter på Lidingö till polisen förra året. 2012 anmäldes bara omkring hälften så många, 99 fall, visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Enligt Paula Jagric, samordnare för Lidingö stads brottsförebyggande råd, är det ett par enstaka klottrare som står för ökningen.

– Det var särskilt under förra sommaren som en specifik klottrare var som mest aktiv. På bara en kväll kunde han eller hon spreja på uppemot 50 platser, säger hon.

Trots att just den klottrarens tag synts överallt på ön är han eller hon fortfarande på fri fot.

– Det måste ju vara någon som vet vem det är, men vi har inte fått några tips. Det jag kan göra är att uppmärksamma skolorna på taggarna och be dem hålla utkik. Ofta är det ju skolelever som klottrar, säger Paula Jagric.

De platser som är mest utsatta är gångtunnlar och Fortums transformatorstationer. Fortum betalar själva för saneringen men när det klottras på kommunal egendom får kommunen punga ut. Beroende på hur mycket det klottras lägger kommunen mellan 500 000 och en miljon kronor per år på saneringen.

– Vi anmäler allt klotter till ett saneringsföretag och sen fotograferar de och skickar in anmälan till polisen. Därefter är det en polissak, säger Paula Jagric.

Men polisen har svårt att sätta dit klottrarna eftersom de får anmälningarna först en tid efter att brottet begåtts, när saneringsföretaget varit ute och fotograferat.

– Vi kommer ju sällan precis när det händer. Om vi inte griper klottare på bar gärning är det väldigt svårt att få tag på dem och har vi ingen misstänkt så kommer vi inte vidare, säger Maria Söderberg Olsson vid Lidingöpolisen.

För närvarande är det svårt att sanera klottret på grund av kylan. När det är minusgrader ute kan fasaden spricka av saneringen. Rasistiskt klotter och könsord försöker man dock ta bort så snabbt som möjligt.

Fakta

Straffet blir vanligtvis böter

Den som förstör eller skadar egendom som innebär skada för annan, döms för skade­görelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tingsrätten dömer nästan uteslutande till böter för den typen av brott. Bötesbeloppet beror på den dömdes inkomst. Ofta tillkommer stora skadeståndsbelopp.