ANNONS

Nu är badvatten bra igen

Under juni och början av juli uppmättes för höga halter av vissa bakterier på flera av strandbaden i Hässelby-Vällingby. Men vid den senaste mätningen var alla bad utan anmärkning.
ANNONS

De bad som fått flest anmärkningar på badvattnet i sommar i Hässelby-Vällingby är Maltesholmsvadet och Hässelby strandbad. Där uppmättes för höga halter av både e-kolibakterier och enterokocker tidigare i sommar. De andra tre baden – Hässelby allmänna badet, Kanaanbadet och Lövstabadet – har bara fått någon enstaka anmärkning var vid Miljöförvaltningens mätningar. Men vid mätningar som gjordes den 21 och 22 juli visade det sig att ingen strand fick någon anmärkning för vattnet.

Badvattnet vid Stockholms strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen i Stockholm. Är halterna av e-kolibakterier och enterokocker högre än ett visst riktvärde räknas det som otjänligt och skyltar sätts upp.