Nu är det klubbat – Sundbybergs lokalcentrum ska säljas

Nu är försäljningen av Rissne, Ör, Hallonbergen och Ekbacken klubbad.
Nu är försäljningen av Rissne, Ör, Hallonbergen och Ekbacken klubbad.
Kommunfullmäktige tog beslutet på ett extra insatt sammanträde.

Oppositionen är skeptisk till affären.

I fredags beslutade kommunfullmäktige att Sundbybergs stads verksamhetslokaler flyttas över till ett helägt kommunalt bolag, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Fastigheterna ska på sikt säljas.

En del av fastigheterna ägs av det allmännyttiga fastighetsbolaget Förvaltaren och av Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Det handlar framförallt om centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne, men även fastigheter på Ekbacken.

I höst ska staden ta fram ett kvalitetsprogram med tydliga krav på framtida köpare.

– Där ska vi politiskt beskriva hur vi vill att anbuden ska vara utformade. I Hallonbergen vill vi till exempel att kommunen ska ha tillgång till lokaler, bibliotek, kulturcentrum. Sådana verksamheter som vi vill ska vara kvar. Även fotbollsplanen i centrala Hallonbergen, säger Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Eriksson säger även att han vill ha minst två köpare av de fyra ”paketen”.

– Vi går inte bara på pris utan även på visionen som beskrivs, säger han.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som tidigare ställt sig skeptiska till försäljningen, reserverade sig mot beslutet.

Peter Schilling (S), oppositionsråd, vänder sig mot affären av två skäl.

– Det viktigaste är att det inte finns några bra exempel på privata aktörer som lyckats med kommunal centrumutveckling. Man har lyckats med gallerior, men inga lokala centrum. Vi har frågat motståndarna om positiva exempel, men de har inte kunnat ge några. Det är vanskligt, säger han.

Det andra skälet är att han anser att staden själva ska leda utvecklingen.

– Jag tror att man ska vara flera aktörer, inte bara en, och jag tror att vi ska leda det. Vi kan inte lägga över ansvaret på privata byggherrar. Förvaltaren har inte klarat av ansvaret, det är helt klart, men det här är ett arbete som staden borde ha gjort ihop med andra aktörer. Det handlar om offentliga platser som ska vara ett uttryck för medborgarna, säger han.