Nu är förslaget på byggen vid Brommaplan klart

Bilden visar förslaget på utbyggnad i Riksby, Åkeshov och Åkeslund.
Bilden visar förslaget på utbyggnad i Riksby, Åkeshov och Åkeslund.
3000-4000 nya bostäder i Riksby, Åkeshov och Åkeslund. Från och med idag är programförslaget för utbyggnaden ute på samråd.

Exploateringsnämnden beslutade i september att lägga 25 miljoner kronor på att utreda placeringen av 3000-4000 nya bostäder i området kring Brommaplan. Nu har stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett programförslag där även andra verksamheter som förskolor och skolor, idrott och ”rekreativa miljöer” ingår. Samrådet, då allmänheten kan tycka till om förslaget, startar idag 22 februari och pågår till den 4 april 2016. Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen till stadsbyggnadskontoret via mejl eller post.

Enligt kommunen gör närheten till centrala Stockholm och bra kollektivtrafik centrala Bromma till en perfekt plats att utveckla ”en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med en blandning av bostäder, parker, verksamheter och service”.

Utbyggnaden i centrala Bromma ingår i Stockholms översiktsplan där målet är att kommunen ska bygga cirka 140 000 nya bostäder fram till 2030.

Under samrådsperioden 22 februari-4 april 2016 går det att titta på programförslaget på följande ställen:

– Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

– Biblioteket Brommaplan, Klädesvägen 12

– Brommas medborgarkontor, Blackebergsplan 5

– Webben: stockholm.se/detaljplaner