Nu är planen för strandstigen klar

Sittplatser vid vattnet, breddning av gångvägarna och en flytt av den planera­de multisportplanen.

Det är några av för­ändringarna för Kungsholmens strandstig – som kan klubbas på torsdag.

– Vi har varit duktiga på att underhålla Norr Mälarstrand, men nu är det dags för andra delen också, säger Tina Ghasemi (M), stadsdelsnämndens ordförande.

Totalt beräknas upprustningen kosta tre miljoner kronor och ska pågå 2013–2015, men redan i år ska arbetet med uppfräschningen till viss del tagit fart. Bland annat ska grenar och sly röjas bort under sommaren.

– Många slåss om en liten yta, säger Ghasemi.

Framförallt är det stråket­ mellan Kungsbron och Barn­-husbron och området innan­ Sankt Eriksbron som är i fokus. Vägarna breddas med tydliga filer för gångtrafikan­ter och cyklister, Klippan får pingisbord och inhängnad bollplan och grusplanen vid dammen blir bouleplan.

Den multisportplan som tidigare planerats vid spegel­dammen har, efter flera reaktioner från Kungsholmsbor, flyttats till området nedanför Tekniska nämndhuset, där ett nytt torg planeras.

– Förvaltningen kom med förslag och vi fick väldigt stor respons. Det ursprungli­ga förslaget planerades på en populär picknickyta, så vi tog ett helhetsgrepp och tittade på alternativa förslag. Området nedanför Tekniska nämndhuset var den plats flest medborgare föreslog, säger Tina Gahsemi.