Nu avgörs bullerstriden

Under högtrafik dundrar flygplan på 800–900 meters höjd in över centrala Väsby i riktning mot Arlanda. Så har det varit ända sedan Arlandas bana 3 togs i drift påskhelgen 2003. I gällande miljö­tillstånd står det att flygtrafiken över Väsby centrum ska upphöra senast 2018, men det vill Arlandas statliga ägare Swedavia ändra på.

I maj 2011 ansökte Swedavia om ett nytt miljötillstånd där frågan om flygningarna över Väsby är en nyckelfråga. Efter över två år av förberedelser, där olika remissinstanser har fått komma till tals, ska nu frågan avgöras i mark- och miljödomstolen där huvudförhandlingen inleds på tisdag nästa vecka.

I den lokala politiken råder koncensus om att flygningarna måste upphöra. Därför kommer kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M) och oppositionsrådet Leif Berglund (S) att gemensamt representera kommunen i rätten.

– Bullerrestriktionerna är ett svårt hinder för bostadsbyggande redan i dag och ett ökat, helt restriktionsfritt flygbuller skulle ytterligare försvåra nybyggandet, menar Per-Erik Kanström och får medhåll av Leif Berglund.

– Vi riskerar att inte kunna ta tillvara den tillväxtpotential som finns i Väsby i dag. Buller är Väsbys viktigaste miljöfråga, säger han.

Enligt Väsbypolitikerna, som har tagit hjälp av flera flygexperter, är dagens inflygningar över Väsby onödiga och skulle kunna ersättas av kurvade inflygningar norr om tätorten, något som Swedavia tidigare lovat börja med före 2018.

– Vi kan inte riktigt förstå varför man inte har lyckats åstadkomma det här när det används på andra håll i världen. Vi är inte imponerade över huvudtaget över Swedavias utvecklingsarbete för att få till stånd kurvade inflygningar, säger Per-Erik Kanström.

Enligt Swedavias presschef Klas Nilsson är tekniken med kurvade inflygningar fortfarande inte tillräckligt utvecklad för att kunna användas på en så stor flygplats som Arlanda.

– Det här är inte bara Swedavias ansvar utan det är många parter inblandade som ska vara med och utveckla tekniken. Det är en komplicerad process som tillståndsmyndigheten också måste godkänna och vi är inte riktigt i mål än, säger han.

Även Swedavia beskriver miljötillståndet som en ödesfråga. Enligt koncernens beräkningar skulle så mycket som 40–50 procent av flygtrafiken under högtrafik vara hotad vid ett flygförbud över Väsby. Men den beräkningen ger motståndarna inte mycket för.

– Det är lite av skrämselpropaganda, säger Per-Erik Kanström.

Fakta

Domstolens utslag kan överklagas

Huvudförhandlingen väntas pågå i tre till fyra dagar med start den 3 september.

Domstolens utslag väntas dröja uppemot två månader efter avslutad huvudförhandling.

Swedavia haransökt om ett nytt miljöavtal som ska gälla fram till 2038.

Flygplatsens utsläppstak är avtalets andra stora fråga.

Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljö­överdomstolen. Därefter kan klagande part begära prövningstillstånd i Högsta domstolen

Källa: Mark- och miljödom­stolen