Nu avgörs byggstriden

”Vi är inte emot en exploatering i sig, men det är bättre att förtäta i det befintliga Silverdal än att bygga i skogen”, säger Anna Bjur som bor vid Tegelhagsskogens norra skogsbryn.
”Vi är inte emot en exploatering i sig, men det är bättre att förtäta i det befintliga Silverdal än att bygga i skogen”, säger Anna Bjur som bor vid Tegelhagsskogens norra skogsbryn.
Stoppa detaljplanen och köp tillbaka marken, ­menar Centerpartiet.

Oseriöst önsketänkande, kontrar Sollentunamoderaterna.

På nästa kommun­fullmäktige avgörs det omstridda byggprojektet i Tegelhagsskogen.

Ett av de mest uppmärksammade byggprojekten i Sollentuna står inför ett avgörande. Den 18 september ska kommunfullmäktige ta ställning till en detaljplan som påbörjades för mer än tio år sedan.

Det handlar om en av de sista pusselbitarna i Silverdalsområdet – ett 50-tal bostäder som planeras i anslutning till ekonomibyggnaderna vid Rådan.

Lokaltidningen Mitt i har flera gånger berättat om de protester som följt i kölvattnet av bygg­planerna. Grannar och natur­organisationer vill bevara så mycket som möjligt av det tilltänkta Tegelhagsreservatets sammanhängande grönförbindelse till Nationalstadsparken och Järva­kilen.

– Det är ett av skälen till att många av oss valde att flytta hit till området. De styrande politikerna har inte lyssnat på oss – vi som röstar på dem, säger Anna Bjur som startat Facebook-uppropet Stoppa exploateringen av Tegelhagsskogen.

När den sista justeringen av detaljplanen nu står inför sitt slutgiltiga avgörande är frågan som splittar de politiska partierna: går bygget fortfarande att stoppa?

På kommunstyrelsen möte förra veckan krävde tre partier att planen skulle tillbaka till ritbordet i stället för att skickas till kommunfullmäktige: Sollentunapartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

– Alliansens vallöfte om naturreservatet i Tegelhagsskogen är så tungt att man måste utreda dess gränsdragning innan man beslutar om ytterligare bebyggelse. Avtalet med Skanska är inte slutreglerat, och vi vill undersöka möjligheten att köpa tillbaka viss mark i samband med det. Om ­Alliansen slutför det här hedrar de sina löften till Skanska mer än löftena till Sollentunaborna, säger Josefin Silverfur (C), första vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

Utskottets ordförande, Thomas Ardenfors (M), menar dock att är det är helt orealistiskt.

– Vi har hört en del drömska beräkningar från enskilda politiker om att köpa tillbaka mark, men det är inte seriöst. Vi har planlagt det här området redan 2001 och sålt den här marken till Skanska. Det blivande naturreservatet kan inte ta över en befintlig plan, säger han.

Förutom de tre allianspartierna har S och V ställt sig bakom projektet. Även om planen antas på fullmäktige talar mycket för att den kommer att överklagas.

– Vår synpunkt är att om­rådet utgör en buffertzon till riks­intresset Nationalstadsparken. Exploateringen, som ger så oerhört få bostäder, skär också av spridningsvägen i Järvakilen. Vi kommer att överklaga om det är möjligt, säger Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken som samlar 50 organisationer, bland annat Naturskyddsföreningen.

Fakta

Byggplanerna i Tegelhagsskogen

Detaljplanen i Tegelhagsskogen omfattar bland annat kvarteren Manskapet och Mässen samt del av Helenelund 7:5.

I den senaste versionen har möjligheten att bygga högre flerbostadshus tagits bort till förmån för rad- eller kedjehus.

Enligt Alliansen ska beslut om naturreservatets avgränsningar fattas före sommaren 2014.

Källa: Sollentuna kommun