Min lokala hjälte

Folkstorm mot gravplats

Järva discgolfpark som den ser ut i dag.
Järva discgolfpark som den ser ut i dag.
Nästa vecka avgörs var Järva begravningsplats ska byggas. Trots massiva protester står staden fast vid att den ska byggas på Granholmstoppen – precis där Järva discgolfpark ligger.

JÄRVA

På torsdag nästa vecka ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om detaljplanen för Järva begravningsplats.
Planerna på att anlägga en begravningsplats på Järvafältet är en långdragen historia. Mitt i har tidigare berättat om de olika turerna. I drygt tio år utredde staden vilken plats som är mest lämplig för en begravningsplats på Järvafältet och kom fram till området kring Granholmstoppen. Precis i området där Järva discgolfpark ligger, vilket har skapat massiva protester från de som vill bevara parken.

Hundratals synpunkter har kommit in under samrådstiden. De flesta är kritiska till att gravplatsen planeras just där discgolfparken finns.
– Inget annat planärende har väckt så mycket debatt i Tenstas historia. Nätverket Järvas framtid och Initiativ Tensta har samlat omkring 2 000 namnunderskrifter mot förslaget, och ett upprop på nätet har samlat över 7 000 namn från hela världen – också det unikt i Tenstas historia, säger Björn Erdal, som är en av de Järvabor som engagerat sig mot planerna.
Han är sekreterare i Tensta S-förening, som tillsammans med Akalla S-förening var en av de sista som lämnade in en skrivelse under samrådet.

I stället för Granholmstoppen lyfter föreningarna fram flera nära liggande platser där en begravningsplats kan byggas. Ett av alternativen är Hägerstalund, där motorcrossbanan ligger, men vars avtal löper ut nästa år.
Behovet av kistgravsplatser är stort i Stockholm och från olika muslimska grupper vill man att beslutet tas så fort som möjligt. Mohamed Hagi Farah tillhör en av dem som förespråkar Granholmstoppen.
– Behovet av kistgravar är akut och vi har inte tid att vänta på att det ska bli nya planer. Den här begravningsplatsen är inte bara till för muslimer, det finns många andra troende som vill begravas i kista, säger Mohamed Hagi Farah, som är aktiv i bland annat Järva Föräldraallians.

I somras tog kyrkogårdsnämnden ett inriktningsbeslut etapp 1 av begravningsplatsen, som beräknas kosta 233 miljoner kronor.
Nu är det stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen som står på tur. Där har det skjutits upp flera gånger av olika skäl. Bland annat behövdes alla synpunkter som kommit in gås igenom. Den 27 oktober är det sagt att ärendet ska upp. Efter det väntar kommunfullmäktigebeslut.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att politikerna ska ta beslut om att det blir Granholmstoppen som ska bli begravningsplats.

Mats Löf som driver och har skapat Järva discgolfpark tycker det är anmärkningsvärt att staden inte tagit till sig den massiva kritiken från olika håll.
– De har inte ens svarat på kritiken. Det finns så många problem som gör att platsen inte lämpar sig, bland annat finns det grundvattenproblem som gör att kullen rör sig, säger han.

Sofia Eriksson på stadsbyggnadskontoret säger att de anser att Granholmstoppen är den lämpligaste platsen.
– Vi är medvetna om vilka synpunkter som har kommit in och dessa har vid flera tillfällen redovisats för politiken. De har då beslutat att vi ska fortsätta planarbetet för en begravningsplats på Granholmstoppen, säger hon
Stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert (S), som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden vill inte kommentera Järva begravningsplats i nuläget.
Om detaljplanen antas tänker Mats Löf överklaga.
– Jag står redo med jurister. Jag står fast vid min åsikt att planen inte är genomförbar på Granholmstoppen.

Fakta

233 miljoner för etapp 1

Totalt planeras det för cirka 20 000 gravar på Järva begravningsplats. 9 000 av dem blir kistgravar.
I somras klubbade kyrkogårdsnämnden igenom inriktningsbeslutet för den första etappen av Järva begravningsplats.
I den är, förutom 3 000 kistgravplatser, även urngravkvarter, minneslundar, en servicebyggnad och en ceremonibyggnad inräknad. Även parkeringsytor och vägnät till och från gravplatsen via Akallavägen är med.
Den första etappen beräknas kosta cirka 233 miljoner kronor att anlägga.
Ett genomförandebeslut för etapp 1 beräknas att kunna tas i kyrkogårdsnämnden i december.
Utbyggnaden av begravningsplatsen är tänkt att ske i 3 till 4 större etapper.
Den första etappen med 3 000 gravar beräknas fylla ett behov för cirka 20 år framåt. Enligt inriktningsförslaget bör nästa etapp vara klar till år 2040.

Källa: Kyrkogårdsförvaltningen
Fakta

Saxade synpunkter om detaljplanen:

Trafikkontoret: ”Den föreslagna strukturen innebär att befintliga gång- och cykelvägar tas i anspråk för biltrafik och transporter vilket inte trafikkontoret kan acceptera. Tidens väg är idag en i huvudsak fordonsfri väg och utgör en viktig nord-sydlig förbindelse för gång- och cykel på Järvafältet.”

Mats Löf: ”Stoppa planförslaget Öarna. Den är inte förenligt med Vision Järva och Översiktsplanen. Den strider mot Plan och Bygglagen kap2 och hela samrådsprocessen har inte varit förenlig med samrådets syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.”

Andra röster:
”Hur motiverar man att det är ett större samhällsintresse att begrava våra döda på granholmstoppen än att låta våra levande utnyttja parken till discgolf, vandring, löpning och övrig rekreation som den görs idag? Att raser något som blivit uppbyggt under 20 års tid, på mark som en gång var en tipp för att anlägga en begravningsplats känns väldigt oetiskt. Det blir bara fel på fel på fel.”

”Jag följer likt många med mig med förfäran den händelseutveckling som håller på att leda till att kanske VÄRLDENS bästa discgolfbana sakta, ursäkta det dråpliga ordvalet, håller på att gå i graven! I en av världens dessutom snabbast växande sporter.”

”Hej, ursäkta uttrycket men hur i helvete har ni mage att förstöra detta vackra område och denna fint skötta plats som skapats sen 15 år tillbaka varför kan ni inte bygga begravningsplatsen bakom eller på något annat ställe? Det här är så sjukt oplanerat och dåligt så jag blir förbannad. Hoppas ni tar ert sunda förnuft och avbryter denna plan och lägger ner det.”