Nu avgörs om bergtäkten i södra Tungelsta

Helen Nilsson, ledare vid Tungelsta ridklubb, är rädd att bergtäkten blir slutet för ridklubben.
Helen Nilsson, ledare vid Tungelsta ridklubb, är rädd att bergtäkten blir slutet för ridklubben.
Nu avgör snart domstolen om det blir en bergtäkt eller inte vid Tungelsta.

Motståndet från Tungelstaborna och kommunen är stort.

– Lastbilarna kommer göra vägen fullkomligt livsfarlig, säger Helen Nilsson på Tungelsta ridklubb.

I över 25 år har bergtäkten vid Ekeby söder om Tungelsta varit aktuell.

Men saken är omtvistad.

Hösten 2014 sade länsstyrelsen till slut ja till bergproducenten Sand och grus Jehanders ansökan, men 300 överklaganden kom in och i november 2015 upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet.

Rätten ansåg det inte bevisat att det inte fanns tillräckligt med bergtäkter i regionen som kunde försörja Stockholms väg- och bostadsbyggen. Man såg också problem med de tunga lastbilstransporterna, och faror för hästhållningen i Tungelsta.

Men nu har Jehander fått prövningstillstånd och efter 22 mars, sista dag för grannar att yttra sig, ska mark- och miljööverdomstolen avgöra saken.

– Kommunerna vill bygga, men var materialet ska komma ifrån är mindre intressant för dem. Det är ett rundgångsresonemang. Visst finns det andra bergtäkter i andra kommuner som kan bidra, men frågan måste ses på regionalt. Det är inte bara Haninge som ska försörjas, säger Niklas Skoog, råvaruförsörjningschef på Jehander.

Men i Tungelsta är oron stor.

Bergtäkten tros sänka fastighetsvärdena rejält, och belastningen på Söderbyvägen har redan ökat med nybyggnationerna i orten. Helen Nilsson och Anna Larsson på Tungelsta ridklubb tror att bergtäkten blir slutet för mycket av hästnäringen.

– Även om Jehander säger att de flesta transporter ska gå längs riksväg 73, så stoppar inget dem från att använda Söderbyvägen hur mycket de vill. Vägen är redan smal och kurvig i dag, och folk kör i diket till och från, säger Anna Larsson.

Även Skanska lämnar under våren in sin ansökan om en annan bergtäkt, även den utanför Tungelsta.

Såväl Jehander som Skanska hävdar att branschen inte kan förlita sig på entreprenadmassor, utan att nya bergtäkter behövs för att garantera kontinuerlig betongkvalitet.

Fakta

14 miljoner ton berg kan tas ut

1. Jehanders tillstånd gäller i 20 år. Fyra miljoner ton berg får tas ut och 200 000 ton berg- och schaktmassor får mellanlagras. Det innebär cirka 160 lastbilstransporter om dagen, i endera riktning.

2. I 30 år vill Skanska ta ut tio miljoner ton berg och morän. Årligen vill de föra in, mellanlagra och återvinna 200 000 ton berg- och schaktmassor. Det här beräknas innebära högst 150 lastbilstransporter om dagen i 30 år.

*I dag finns drygt 25 bergtäkter i länet.

Källa: Länsstyrelsen