Nu behövs fler förskoleplatser

Nu behövs mer plats åt barnen i Lindholmen.
Nu behövs mer plats åt barnen i Lindholmen.
50 nya grundskoleplatser och 40 förskolplatser behövs i Lindholmen.

Barnen blir allt fler i Lindolmen och ortens skola, Gustav Vasa skolan samt förskolan Eken börjar bli fulla.

Nu ska kommunen utreda hur man ska gå till väga för att få till fler skol- och förskoleplatser. En utökning av kapaciteten är nämligen inte möjlig i de lokaler man har att tillgå nu.

Det behöver skapas både inomhus- och utomhus yta för 50 grundskoleelever och 40 förskolebarn. Om befintliga lokaler ska byggas ut, om man ska bygga nytt eller om man ska hitta lokaler på annat sätt framgår inte av det uppdrag som kommunens fastighetschef fått av utbildningschefen.

Tanken är att nya platser i skola och förskola ska finnas 2018.