Nu beslutas om nytt kommunhus

Dags att flytta?
Dags att flytta?
Nu lyfts förslaget om att bygga ett nytt kommun- och kulturhus vid Forellgaraget. I planerna ingår även en upprustning av Sjödalsparken, som kan förvandlas till en attraktiv stadspark.

I höstas lades förslaget om ett nytt kommun- och kulturhus vid Sjödalsparken på is efter att den politiska koalitionen ville utreda ytterligare alternativ.

Kommunstyrelsens förvaltning anser nu att man bör går vidare med förslaget om ett nybygge vid parken intill Forellgaraget i Huddinge centrum. I samband med detta skulle en del av parken styckas av för bygge, och tanken är att den ska rustas och förvandlas till en attraktiv stadspark.

På onsdag morgon lyfts ärendet i kommunstyrelsen.

Ordförande Daniel Dronjak (M) är hoppfull och framhåller att satsningen utöver effektiva och nya lokaler skulle ge ett kulturhus med aula och en utveckling och uppfräschning av parken.

– Kommunhusprojektet har pågått under väldigt lång tid och i tidigare processer har vi varit ganska eniga om att gå vidare i den här satsningen, men det återstår att se, säger han.

Om förslaget godkänns går det vidare till kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna kommer att bli avgörande.

– Min utgångspunkt är att det inte får bli stora skillnader mot de hyreskostnader vi har i dag, annars blir projektet omöjligt, säger Daniel Dronjak.

Socialdemokraterna kommer att yrka avslag på förslaget och vill hitta en annan lösning på lokaler.

– Det viktigaste är att man hittar ersättningslokaler för dem som sitter i tekniska nämndhuset på Sjödalsvägen, det är det första. Vi kommer att formulera ett förslag till uppdrag som vi lägger på onsdag, säger Oppositionsrådet Emil Högberg (S).