Nu blir det 30-gräns utanför alla skolorna

Nesrin Koc, Giogi Jabou och Selin Topal visar Botkyrkas trafikplanerare ett dåligt placerat övergångsställe.
Nesrin Koc, Giogi Jabou och Selin Topal visar Botkyrkas trafikplanerare ett dåligt placerat övergångsställe.
Eleverna på alla Botkyrkas grundskolor ska få en tryggare väg till skolan.

Skola för skola analyseras, senast är Tallidsskolan i Fittja där nu hastigheten äntligen sänks.

– Bilarna brukar komma förbi här med jättesnabb fart, de kör i 50 på väg mot centrum, säger Georgi Jabou i klass 6 på Tallidsskolan.

Han och skolkamraterna Selin Topal och Nesrin Koc visar upp de problem som eleverna har när de ska ta sig till skolan. Som det felplacerade övergångsstället som inte många använder.

– Det är många småbarn som sneddar över gräset och går över vägen här i stället, säger Nesrin Koc och pekar på en stig som slutar vid vägkanten.

Eleverna visar gångtunneln under Krögarvägen. Den är så mörk att eleverna inte vill gå där.

– Förut hade vi lampor i gångtunneln men de är borta nu, berättar Giorgi Jabou.

Med på promenaden är Ebrahim K Zadeh, trafikplanerare på kommunen. Tallidsskolan är den senaste av de hittills 15 skolor där kommunen förbättrar säkerheten. Gångtunneln under Krögarvägen och de under E4:an ska få nya lampor.

Buskar som skymmer sikten ska bort och busshållplatserna ska byggas om så att övergångsstället hamnar på rätt ställe.

– Och så sänker vi hastigheten till 30. Nya skyltar är beställda, de kommer upp när som helst, säger han.

Det är goda nyheter för Eva Udo, rektor för skolan, som har försökt få sänkt hastighet i flera år.

– Det är jättebra förstås. Nu gör man en total översyn och det är det som behövs.

Hela Tallidsskolan har varit delaktig i arbetet. Det har hållits föräldramöten och eleverna har skrivit dagbok där de beskriver sin väg till skolan. Något som gett värdefull information till trafikplanerarna.

– De hittade punkter som jag aldrig hade tänkt på, säger Ebrahim K Zadeh.

Nästa skola att få säkrare skolvägar är Hammerstaskolan.

Inom en radie av 300 meter från skolan tittar man på gångvägar, undersöker var övergångsställen finns, hur sikten är och analyserar trafiken. Ytterligare nio skolor ska gås igenom.

– Men det tar inte slut där. Säkerheten är något som vi hela tiden måste fortsätta med, säger Ebrahim K Zadeh.

Fakta

Många faror på väg till skolan

Hög hastighet. Det finns fortfarande skolor där hastighetsbegräsningen inte är 30 kilometer i timmen.

Buskar och häckar som skymmer sikten.

Mörka och skräpiga gångtunnlar som gör att barnen undviker dem.

Dålig gatubelysning.

Felplacerade övergångsställen.