Nu blir det hårdare tag mot tjuvåkare

Nu tar SL i med hårdhandskarna för att stoppa fusket.

Att priset på SL-kortet höjs påverkar inte betalningsviljan, hävdar trafiklandstingsborgarrådet Kristoffer Tamsons (M).

MTR, som driver tunnelbanan har mätt antalet plankningar det sista kvartalet 2014. Resultatet presenterades nyligen i en rapport som visar att flest skippar biljett i Rinkeby. I söderort ligger Rågsved i topp följt av Farsta och Högdalen.

För att stävja plankandet vill landstinget, som äger tunnelbanan, dels återinföra det pipande ljudet som låter när fler än en person går igenom spärren och dels stänga spärrarna fortare.

– Våra experter på trafik­förvaltningen anser att spärrarna är för lätta att forcera och vi får signaler från resenärer som tycker att det är obehagligt att plankare åker ryggsäck på dem. Det finns därför skäl att se över hur länge spärrarna ska vara öppna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Men för att ännu fler ska betala ska resenärerna kontrolleras hårdare – särskilt i områden där plankningsstatistiken är hög.

Kristoffer Tamsons liknar det vid hur polisen arbetar: de sätter också in sina insatser där problemen är som störst.

– Vi är skyldiga alla hederliga betalande resenärer att ta tag i fuskåkandet.

Att priset på ett SL-kort nu väntas höjas bör inte påverka plankningsstatistiken, menar Kristoffer Tamsons.

– Enligt internationella studier är det viktigare att tunnelbanan är hel och ren samt trygg att åka i. Det påverkar viljan att åka och betala, mer än vad biljetterna kostar, säger han.

Oppositionen stödjer sig mot andra studier. I en undersökning från myndigheten Trafikanalys står det att prisökningar på sikt kan minska människors incitament att välja kollektivtrafiken. Det ligger därför i samhället och branschens intresse att denna utveckling avstannar och att prisökningarna mattas.

Till Lokaltidningen Mitt i säger oppositions­trafiklandstingsrådet Nanna Wikholm (S) att de ­snarare vill locka nya resenärer i stället för att försöka lösa SL:s ekonomiska problem med nedskärningar och ­högre priser.

Fakta

25 000 beräknas planka varje dag

SL uppskattar att 25 000 personer åker utan biljett varje dag i SL-systemet. Det kostar cirka 250 ­miljoner om året.

De första sex månaderna av 2015 vill SL kalibrera spärrarna i tunnelbanan och pendeltågsnätet för att göra det svårare att fuska.

Ljudsignalen som larmar vid fusk återinstalleras.

Man planerar även informationsinsatser för att upplysa om fuskets konsekvenser .

Källa: Landstinget