Nu blir vården och omsorgen ett bolag

SOLLENTUNA Den 1 september tog det nybildade kommunala bolaget Solom över det mesta av kommunens vård och omsorg.

Förändringen innebär inte att välfärden blir privat, utan att den drivs i ett företag som ägs av kommunen. Ungefär på samma sätt som Sollen­tunahem fungerar i dag. Syftet är att Solom på lika villkor ska kunna konkurrera med de privata vårdföretagen.