Nu blir vi 20 000 Spångabor

Daphne Vassiliou som bor i Solhem där 38 % bor stort och labradorer är populärast:  – Min bild av människorna som bor i Solhem är att de är välmående, välutbildade och har det bra ekonomiskt. Bostadsstatistiken stämmer inte in på mig, inte heller jobbet. Men jag gillar labradorer, även fast vi inte har någon. Solhemsborna är trevliga.
Daphne Vassiliou som bor i Solhem där 38 % bor stort och labradorer är populärast: – Min bild av människorna som bor i Solhem är att de är välmående, välutbildade och har det bra ekonomiskt. Bostadsstatistiken stämmer inte in på mig, inte heller jobbet. Men jag gillar labradorer, även fast vi inte har någon. Solhemsborna är trevliga.
Tomas Nilsson, som bor i Bromsten där 22,6 % bor i en trea och 53 % är mellan 25 och 64 år.  – Jag tycker att Bromstensborna är hyfsat trevliga och det verkar som de flesta har ganska bra inkomst. Men jag bor i parhus och är pensionär så jag är inte riktigt genomsnittet. Men vi har en hund, fast det är en Yorkeshire terrier.
Tomas Nilsson, som bor i Bromsten där 22,6 % bor i en trea och 53 % är mellan 25 och 64 år. – Jag tycker att Bromstensborna är hyfsat trevliga och det verkar som de flesta har ganska bra inkomst. Men jag bor i parhus och är pensionär så jag är inte riktigt genomsnittet. Men vi har en hund, fast det är en Yorkeshire terrier.
Rikard Tidblom, som bor i Flysta där teater och ungdomskultur är populära intressen:  – Jag tycket att statistiken stämmer delvis. Men jag är inte intresserad av teater och ungdomskultur. Jag gillar mer ungdomsidrott och att resa. Det känns som Flysta har föryngrats en del och att de flesta är i 40-45 årsåldern och har barn mellan 8-15 år. En annan sak man kan säga om Flysta är att det är ganska överetablerat av pizzerior.
Rikard Tidblom, som bor i Flysta där teater och ungdomskultur är populära intressen: – Jag tycket att statistiken stämmer delvis. Men jag är inte intresserad av teater och ungdomskultur. Jag gillar mer ungdomsidrott och att resa. Det känns som Flysta har föryngrats en del och att de flesta är i 40-45 årsåldern och har barn mellan 8-15 år. En annan sak man kan säga om Flysta är att det är ganska överetablerat av pizzerior.
Mats och Anna Hansson, som bor i Sundby där medelinkomsten är 406 9000:  – Medelinkomsten låter rimlig, fast i vårt område bor det mest pensionärer. Vi har bott här i 35 år och Sundby har förtätats mycket de senare åren och det känns som att det pågår ett generationsskifte med mycket in- och utflyttning.
Mats och Anna Hansson, som bor i Sundby där medelinkomsten är 406 9000: – Medelinkomsten låter rimlig, fast i vårt område bor det mest pensionärer. Vi har bott här i 35 år och Sundby har förtätats mycket de senare åren och det känns som att det pågår ett generationsskifte med mycket in- och utflyttning.
I år går vi förbi 20 000-gränsen.

Och med bygget av Bromstensstaden blir vi ännu fler.

– Spånga kommer att växa ytterligare och kommer att få betydligt större befolkning. Dessutom kommer det att ske ganska snabbt, säger Awad Hersi (MP)

Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Stockholms stad bodde det 2014 19 728 personer i Spånga. Enligt befolkningsprognosen från Sweco kommer Spångaborna att under 2016 bli 20 065 personer.

Men den största befolkningsökningen kommer enligt Stockholms stads befolkningsprognos ske i Bromsten. Dit beräknas knappt 2 000 personer ha flyttat till 2024. Men det planeras även för flera bostäder på andra håll i Spånga.

– Det finns flera utmaningar, och det är att i första hand att man också måste bygga ut välfärdsinstitutioner som skolor, idrottsplatser och äldreomsorg. Sedan är det lika viktigt att övrig infrastruktur hänger med. Spånga station är redan en strategiskt viktig knytpunkt för trafiken. Och det är viktigt att man inte glömmer bort det, säger Awad Hersi (MP), ordförande för stadsdelsnämnden Spånga-Tensta.

Han tycker också att det är viktigt att cykel- och gångvägar har ett tydligt fokus i samhällsplaneringen i Spånga.

– Staden ska bygga så att det är lätt att gå och cykla. Vi ska inte bygga in ett bilberoende, det hade gått emot stadens cykelsatsningar. Till exempel planerar vi för ett cykelgarage vid Spånga station, säger han.

Enligt honom är det också viktigt att tänka på hur andra stadsdelar gjort när de har expanderat.

– Vi har sett andra delar av Stockholm, där man glömde bort att bygga ut välfärden. Vi måste lära oss att planera för helheten. Till exempel är bostadsbristen jättestor i hela staden och så även i Spånga. Men man får inte glömma andra saker också. Det finns stadsdelar som glömt bygga äldreboende eller glömt bygga gruppboende när de expanderat, säger Awad Hersi.

Men Stadsdelens ordförande tycker att expansionen är en positiv utveckling i Spånga.

– Många saker pekar åt rätt håll för Spånga och utvecklingen får starkt framåt. Det är mycket bättre att vi bygger än river, säger Awad Hersi.

Några exempel på byggprojekt för bostäder som planeras i gamla Spånga är studentbostäderna i Bromsten och ett nytt kvarter vid Spånga torg.

– Det är inte orimligt att vi kommer att få över 4000-5000 nya bostäder i gamla Spånga. Alla projekten ligger i olika faser men om allt går enligt planen så är de där om fem-sex år, säger Awad Hersi.

Fakta

Solhem

Utbildningsnivå: 52 % har eftergymnasial utbildning. 37,6 % gymnasial. 7,7 % grundskoleutbildning.

Boende: 41,1 % bor i bostad med fem eller fler rum. 22,4 % i bostad med fyra rum och kök.

Jobb: 21,8 % arbetar med företagstjänster. 18,3 % jobbar inom handel. 9,4 % jobbar med tillverkning, utvinning­, energi och miljö.

Vanligaste hundras: Dvärgpinscher.

Ålder: 6–15: 16,2 %. 25–64: 51,4 %. 65–79: 8,4 %.

Intressen: Golf, fotboll, heminredning.

Fakta

Solhem

Utbildningsnivå: 57,7 % har eftergymnasial utbildning. 31,6 % gymnasial utbildning. 9,3 % grundskoleutbildning

Boende: 38,4 % bor i bostad med fem rum eller fler. 21,7 % i bostad med fyra rum och kök.

Jobb: 23 % jobbar med före­tagstjänster. 13,3 % jobbar inom handel. 10,7 % jobbar inom vård och omsorg.

Vanligaste hundras: Labrador­.

Ålder: 6–15: 15,5 %. 25–64: 48,3 %. 65–79: 11,2 %

Intressen: Konst, golf, segling.

Fakta

Flysta

Utbildningsnivå: 57,8 % har eftergymnasial utbildning. 32,5 % gymnasial utbildning. 8,8 % grundskole­utbildning.

Boende: 45 % bor i bostad med fem eller fler rum. 20,1 % i bostad med fyra rum och kök.

Jobb: 22 % jobbar med företagstjänster. 14,4 % jobbar inom handel. 11,4 % jobbar med information och kommunikation.

Vanligaste hundras: Staffordshire­ Bullterrier.

Ålder: 6–15: 18 %. 25–64: 52,2 %. 65–79: 9,5 %.

Intressen: Teater, resor, ungdomskultur.

Fakta

Bromsten

Utbildningsnivå: 45,5 % har eftergymnasial utbildning. 37 % gymnasial utbildning. 14,1 % grundskoleutbildning.

Boende: 26,1 % bor i fem rum eller fler och kök. 22,8 % bor i 3 rum.

Jobb: 20,1 % jobbar med företagstjänster. 14,3 % jobbar inom handel. 12,3 % inom vård och omsorg.

Vanligaste hundras: Labrador­.

Ålder: 6–15: 13,2 %. 25–64: 53 %. 65–79: 9,5 %.

Intressen: Gympa och workout­, besöka sport­evenemang, datorer.

Fakta

Därför heter stadsdelarna som de gör

Bromsten: Namnet tros syfta på den gamla forn­borgen i området.

Flysta: Tros komma från bonden Gunnar ”in flyas­tum” och finns dokumenterat redan år 1375.

Solhem: Fastställdes 1904. Hette tidigare Värsta men det förkastades då det ansågs ge negativa associationer.

Sundby: Tros ha anor sedan 1312 efter Sundby gård, en småbrukargård ägt av familjen Sundeby.