Nu börjar bygget av trafikplatsen

Upphandlingen för bygget av Kockbacka trafikplats är klar. Det innebär att bygget kan sätta i gång under hösten.

– Veidekke som håller i bygget kommer att börja med skogavverkningar i dagarna. Vid årsskiftet börjar de mer omfattande arbetena med själva trafikplatsen, säger Anna-Maria Erlandsson, projektledare på Trafikverket.

Tanken är att trafikplatsen ska vara färdig för trafik i oktober 2017. Arbetena under hösten kommer inte att påverka framkomligheten, enligt Trafikverket.

– Det kan hända att trafiken på E18 leds om när vi bygger broar över vägen, säger Anna-Maria Erlandsson.