Nu börjar striden om att bli ordförande

Det dröjer innan stadsdelarna får sina nya starka män och kvinnor.

Men Lokaltidningen Mitt i har tagit pulsen på några som är aktuella för ordförandeposten efter valet.

Ännu återstår en tid av tisslande och tasslande i stadshuset innan vi får veta vilka politiker som ska sitta vid rodret i stadsdelarna. I huvudsak ska S och MP dela upp ordförandeposterna mellan sig.

I Hägersten-Liljeholmen säger dagens vice ordförande Eva Fagerhem (S) att hon är redo:

– Det mesta görs upp centralt i stan men jag har sagt att jag kandiderar.

Däremot kan MP:s styrka – 24,4 procent i Örnsbergs valkrets – lokalt i stadsdelen inverka på att en grön ordförande efterfrågas.

– Vi prioriterar ju Hägersten-Liljeholmen. Det känns lite som om man vill ge alla som röstat på oss ett ordförandeskap, säger Jessica Jormtum, MP:s gruppledare i stadsdelen, som också kandiderar.

Oavsett vad det blir för färg på posten kan några likheter nämnas i vad politikerna vill uträtta lokalt. De vill ta kontrollen över snöröjningen och återföra den till stadsdelen.

Minskade barngrupper i förskolan är också på agendan, likaså att verka för att Hertha Hillfons hem kan bli ett konstnärshem. Att förhindra att Eolshälls 4H-gård drabbas av buller och sprängningar i samband med bygget av avloppstunnel nämns också.

I Älvsjö stadsdel har inte de gröna rösterna gjort samma avtryck.

Men eftersom miljöpartisten Viktor Morawski vikarierat som ordförande de senaste två åren tror han att hans rutin kan få betydelse.

– Jag kandiderar och kan börja från dag ett, sånt kan inverka.

Annat som kan tala för MP är att stadsdelen har många park- och naturfrågor.

– Vi vill utvidga natur­reservatet i Älvsjöskogen och Solbergaskogen där man vill bygga 60 bostäder. Det ska vi försöka hindra.

Även (S) gruppledare Majvi Andersson kandiderar till ordförandeposten. Hon betonar även vikten av satsningar på ungdom.

– Ungdomsgården lades ned i Solberga för åtta år sedan och ersattes av en ny centralt. Men det har varit stökigt i området och vi behöver göra en hel del, säger hon.