ANNONS

Nu byggs 460 förskoleplatser

Västerort växer så det knakar.

Nu ska flera förskolor, med hundra-tals nya förskoleplatser, byggas i Hässelby och Vällingby för att möta det ökade trycket.
ANNONS

Det senaste förslaget, som stadsdelsnämnden beslutade om i november, handlar om fyra nya förskolor med cirka 460 platser i Råcksta, Grimsta och Hässelby villastad.

Innan de första spadtagen tas måste planen dock godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Sedan tidigare planeras en förskola för 120 barn i Johannelunds trädgårdsstad, liksom en för cirka 100 barn på Maltesholmsvägen.

Och det finns ett stort behov av fler förskolor i Hässelby och Vällingby. Prognosen för de kommande tio åren visar att befolkningen ökar med 10 000 invånare, till cirka 77 000 invånare. Sedan 2002 har befolkningen ökat med 14 procent.

IngMarie Lindgren, avdelningschef för förskole-verksamheten i Hässelby-Vällingby, räknar med att förskolorna ska få tummen upp och kunna byggas inom en snar framtid.

– Jag ser inga risker för byggplanerna just nu, det skulle vara om det inträffade några andra omvärldsfaktorer som förhindrar det här. Planerna bygger på statistik över nyinflyttning och nybyggnation, säger hon.

I Råcksta/Vällingby och Vällingby/Grimsta saknas cirka 300 platser. Dessutom kommer Förskola Hässelby Villastad att avvecklas då den ligger på mark där nya bostäder planeras.

I Råcksta vill stadsdelsnämnden låta bygga en tillfällig paviljong för 80 barn. Den ska avvecklas så snart en ny förskola kan byggas på tomten intill.

– Vi bygger inte paviljonger om det inte finns ett akut behov.

ANNONS

Förskolorna beräknas stå klara 2013 och 2014.

Fakta

115 miljoner

Kostnaden för de fyra nya förskolor som Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd senast beslutade om beräknas kosta sammanlagt cirka 115 miljoner kronor.

För att lösa en del av finansieringen kommer förvaltningen att söka så kallat stimulansbidrag.

Källa: Stockholms stad