Nu byggs försenat flyktingboende

Det försenade bygget av paviljonglägenheter för nyanlända vid Rotsunda torg är igång.

16-17 lägenheter ska vara färdiga för inflyttning i november.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det planerade boendet för nyanlända flyktingar på Rotsunda torg.

I juni sa Sollentunahem att det skulle vara klart för inflyttning under augusti-september, men bygget har blivit försenat och sattes igång först i början av oktober.

– Förhoppningen var att öppna i slutet av sommaren, men på grund av en del tekniska faktorer blev bygget försenat. Nu räknar vi med att det ska vara klart för inflyttning någon gång under november månad, säger Martin Lindfors, vd för Sollentunahem som ansvarar för bygget.

Bygglovet blev uppmärksammat när det överklagades av Ludvig Aspling, ordförande för Sverigedemokraterna i Sollentuna, bland annat med motiveringen att han brukar kasta frisbee på platsen tillsammans med sin fru. Mitt i:s nyhet om överklagandet togs upp i det populära tv-programmet ”Breaking News med Filip & Fredrik”. Klippet har setts av 1,3 miljoner personer på Facebook.

Överklagan avslogs och totalt finns det nu bygglov för 43 stycken så kallade paviljonglägenheter. Till en början kommer endast en mindre del byggas.

– Vi gör 16-17 lägenheter i första vändan. Sedan blir det en betydligt längre process om vi ska sätta upp fler. Det kan finnas en poäng i att ha kvar en del av planen för de boende i området också, men det kommer att finnas möjligheter att bygga fler lägenheter, säger Martin Lindfors.

Lägenheterna har tidigare stått uppställda vid Häggviks station där de under en längre tid fungerat som evakueringslägenheter under stambytesprojekt för Sollentunahem.

Nu flyttas det till Rotsunda för att ge hem åt några av de 84 flyktingar som Sollentuna kommun tar emot under 2015. Bygglovet gäller i fem år framåt.

– Det är lägenheter för nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Ett sätt för dem att få in en fot på bostadsmarknaden så att de sedan kan söka sig vidare på egen hand.

Fakta

84 flyktingar tas emot i år

Sollentuna kommun ska under 2015 ta emot totalt 84 flyktingar.

Sollentunahem har fått i uppdrag att bygga 43 stycken paviljonglägenheter på fotbollsplanen vid Rotsunda torg. 16-17 lägenheter byggs i första skedet.

Lägenheterna är till för nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Bygget sker med ett tillfälligt bygglov som gäller i fem år.

En tvättstuga och ett soprum byggs också i området.