Nu byggs hyresrätter i Hagastaden

Familjebostäder får bygga 150 hyresrätter i den nya stadsdelen Hagastaden. Men andelen hyresrätter som planeras i området är fortfarande liten.

Familjebostäder ska få tillåtelse att bygga 150 hyresrättslägenheter i kvarteret Algoritmen i den nya stadsdelen Hagastaden norr om Vasastan. Det föreslår exploateringskontoret i ett tjänsteutlåtande om så kallat markanvisande. Bolaget har tidigare inte fått tillåtelse att bygga några lägenheter i det nya området.

Förslaget höjer kraftigt andelen markanvisade hyresrätter i området som dock fortfarande är försvinnande liten. Före beslutet var 90 av de markanvisade lägenheterna hyresrätter vilket kan jämföras med 1 340 bostadsrätter.