Nu byggs Karlavägen ut för cykelpendlarna

Färre parkeringsplatser, bredare gator och nya cykelfält.

Så kommer hela Karlavägen att se ut i höst. Det står klart sedan staden börjat göra gatan till ett cykelstråk.

– Fyra miljoner satsas på att länka samman pendlingsstråken från västra Karlavägen upp till Oxenstiernsgatan, säger Erik Hammarström, ansvarig handläggare för ärendet på trafikkontoret.

Hela Karlavägen ska bli ett pendlingsstråk för cyklar. Till årsskiftet ska alltså även sträckan mellan Karla­plan och tv-huset vara anpassat bättre för hojar.

Upprustningen är en del av Stockholms cykelplan som ska underlätta trampandet för alla Stockholms­ cyklister. Den är däremot inte en del av ”Cykelmiljarden” som satsas mellan 2012 och 2018.

– Där ingår andra projekt, bland annat att Värtavägen rustas upp och blir ett cykelstråk. Det här är ett mindre projekt, men det har ändå högsta prioritet, säger Erik Hammström.

Arbetet på Karlavägen började i mitten av augusti och ska enligt planerna vara klart senast till månadsskiftet oktober-november 2013. Men förhoppningar finns från Stockholms stad att det ska gå snabbare.

Just nu håller stadens arbetare på att flytta kantstenen en meter in mot allén på Garnisonsidan av Karlavägen, på sträckan mellan Banérgatan och Oxenstiernsgatan. På så vis ska cyklar, bilar, bussar och parkeringsplatser få plats på sträckan. Inga träd i allén påverkas av breddningen.

– På andra sidan gatan går det inte att flytta kantstenen eftersom träden där är för känsliga. Så där måste vi ta bort 30 parkeringsplatser på samma sträcka för att få plats med cykelfältet, säger Erik Hammarström.

Men från trafikkontoret lovar man att de boende i området inte ska påverkas på några andra sätt av själva arbetet.

– Det kommer knappt att märkas, förutom att det blir trängre på de här delarna av Karlavägen när man flyttar kantstenen, säger Erik Hammarström.

Ingen del av gatan stängs av för trafik under bygget.

Den sista delen av ombyggnaden blir att måla till en cykelbana längs sträckan på båda sidorna av gatan.

Fakta

Trånga cykelbanor ska breddas

Cyklandet i innerstan har ökat med 76 procent de senaste åren.

Samtidigt är cykelbanorna en halvmeter smalare i innerstan jämfört med ytterstan.

På Östermalm behöver cykelstråken fixas främst på Karlavägen, Tegeluddsvägen, Värtavägen, Valhallavägen, Birger Jarlsgatan, Sturegatan och Södra Fiskartorpsvägen.

Källa: Stockholms stad