ANNONS

Höghus i New York kapas på mitten

Det nya huset föreslås bli betydligt lägre – 8 våningar istället för tidigare 20.
Det nya huset föreslås bli betydligt lägre – 8 våningar istället för tidigare 20.
Huset i New York på Gärdet krymps till mer än hälften.

Men grannarna är fortfarande inte nöjda – och har startat en protestlista.
ANNONS

Wallenstam har de senaste åren lagt fram flera olika förslag för ett nytt hus i korsningen Sandhamnsgatan/Värtavägen. I kvarteret med namnet New York har man bland annat velat bygga ett 20 våningar högt hus. Men alla tidigare planer har skrotats och nu ligger istället ett förslag på ett åttavåningshus ute på samråd där allmänheten kan tycka till.

– Vi har försökt anpassa huset till den omgivande bebyggelsen, säger Martina Norrman, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Anledningen till att huset har krympt på höjden är bland annat att Gärdeshöjden är viktig del av riksintresset. Ett 20 våningar högt hus skulle ha skadat kulturhistoriska värden, samt stuckit ut för mycket på Gärdet.

Men stadsbyggnadskontoret anser även att det nya utseendet på huset passar in bättre i området. Huset föreslås byggas i ljust tegel så att det färgmässigt matchar de andra husen.

Men trots att huset har sänkts och fått en ny look finns missnöje hos en del grannar, som även tidigare vänt sig mot planerna. Mitt i har talat med två personer i huset bredvid det som ska byggas.

– Att huset sänks gör ingen skillnad för vårt vidkommande. Huset kommer att skugga vårt och andras hus och ta bort mycket ljus, säger en av grannarna som vill vara anonym.

Nyligen har en protestlista startats i grannhuset. Förutom att det nya huset kommer nära vänder man sig också mot att grönytan och fyra lärkträd tas bort. Något som hen menar kommer att påverka djur- och växtliv.

– Vi får se om det blir en gemensam aktion från oss eller om det blir enstaka synpunkter under samrådet, säger grannen.

Men enligt staden bor inga hotade arter i lärkarna och träden går därmed att fälla. Däremot föreslår man att ekar kan planteras i området för att ge rum åt fåglar och insekter.

ANNONS

När det gäller grannarnas ljussynpunkter menar staden att det finns politiska direktiv på att förtäta i centrala lägen. Och det nya huset ska inte påverka grannarna tillräckligt mycket för att det ska finnas anledningen att inte bygga på platsen.

– Det kommer att påverka litegrann i skuggsynpunkt, men framför allt är det utsikten som kommer att förändras när träden försvinner, säger Martina Norrman.

Samrådet för New York pågår fram till den 26 oktober, ett samrådsmöte kommer att hållas den 20 oktober. Staden vill klubba planerna våren 2017.

Fakta

Många turer med huset

● 2011 ansökte Wallenstam om att bygga vid Värtavägen/ Sandhamnsgatan.

● 2013 röstade stadsbyggnadsnämnden för att gå vidare med planarbete för ett 9-10 våningar högt hus. detta trots att tjänstemännen tyckte att huset var för stort och fult.

● Planarbetet rann dock ut i sanden och 2015 avslöjade Mitt i att Wallenstam i stället ville bygga ett 20 våningar högt hus på platsen.

● Stockholms stad sågade de höghusplanerna och inledde ett planarbete för ett hus på 7-10 våningar på platsen. Nu är ett förslag om ett åttavåningshus med 50 bostäder i ute på samråd.