Nu byggs nya forskningscentrumet

KAROLINSKA 3,5 miljarder kronor. Så mycket investerar Akademiska Hus i bygget av jättelaboratoriet Biomedicum bredvid Karolinskas nya aula. Biomedicum är tänkt att inhysa 1 700 forskare och övrig personal. Forskningslaboratoriet blir därmed ett av Europas största med en yta på cirka 80 000 kvadratmeter. Det nya huset ger möjligheter till gränsöverskridande forskning där experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner kan samlas under ett tak.

Byggnaden kommer att bestå av två sammanlänkade huskroppar som ligger i nära anslutning till Nya Karolinska på andra sidan Solna-vägen. Biomedicum beräknas stå klart under 2018.