Nu faller domen om flygbullret i Väsby

Nyheter I morgon onsdag händer det. Då avgörs om mark- och miljödomstolen i Nacka beviljar Arlanda flygplats nytt miljötillstånd eller inte.

Frågan är om flygplanen ska få fortsätta flyga in över de centrala delarna av Upplands Väsby in på den tredje landningsbanan även efter 2018 då nuvarande miljötillstånd har gått ut.

Kommunpolitikerna i Väsby är eniga om att flygbullret över orten måste minska. De menar att flygplatsens ledning tidigare lovade att göra kurvade inflygningar för att minska bullret. Men löftet har inte hållits.

Väsby kommun hoppas få gehör för sina synpunkter i domen.