Nu får äldre välja hemtjänst själva

Sundbyberg Den 1 oktober 2012 införs lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten i Sundbybergs stad. Det innebär att de personer som är beviljade hemtjänst själv får välja vem som utför tjänsten.

Men valfriheten omfattar inte alla former – det är bara vid ledsagning eller hjälp dagtid som man får välja hemtjänst fritt.

Slår man larm mitt i natten är det även i fortsättningen Sundbybergs stads hemtjänst som kommer på besök.