ANNONS

Nu får barnen gå 30 timmar på dagis

Först slopade Alliansen förmånen.

Nu får barn till föräldralediga åter rätt till 30-timmarsvecka i förskolan.

En eftergift för hårt föräldratryck, enligt Socialdemokraterna.
ANNONS

I förra veckan tog kommunen beslutet att återinföra 30-timmarsvecka i förskolan för barn till föräldralediga. Hittills har kommunen följt det lagstadgade minimikravet på 15 timmar i veckan.

– Folkpartiet har varit drivande i denna fråga och vi är självklart mycket glada över att detta nu blir verklighet, skriver Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, i ett pressmeddelande.

Under 2013 får förskolan plus 1,5 miljoner kronor i sin budget för att möta det utökade timantalet, vilket Alliansen hoppas ska räcka för att säkra tillräckligt med personal i förskolorna.

Socialdemokraterna, största oppositionspartiet i Järfälla, har varit kritiskt till att 30-timmarsveckan slopades.

– Vi har aldrig velat avskaffa den, säger Flora Villalobos (S), i barn- och ungdomsnämnden. Konsekvensen har varit störst för barn som inte får vara på förskolan, att de missar den pedagogiska utvecklingen.

Att Alliansens svänger och återinför 30 timmar ser Socialdemokraterna som en eftergift för föräldratryck. Allt sedan antalet timmar minskades 2008 från 30 till 15 har ett stort antal föräldrar begärt dispens för mer tid i förskolan för sina barn.

– Alliansen viker sig för opinionen och det välkomnar jag, säger Flora Villalobos.

Bo Winander tillbakavisar detta. Enligt honom är orsaken till omsvängningen är dels pedagogisk, dels ekonomisk. I nya skollagen är förskolans ställning tydligare markerad än tidigare och förskolan har blivit en viktig inkörsport till skolan. När timantalet skars ner 2008 berodde det på ekonomiska prioriteringar, ekonomiska satsningar krävdes på de yngre barnen i grundskolan.

– Nu har vi rätat upp skutan ekonomiskt för grundskolan. Det har aldrig funnits ideologiska skäl bakom vårt beslut.

ANNONS

Beslutet om utökat antal timmar gäller från den 1 januari nästa år.

Fakta

15 timmar är minimikrav

Riksdagen bestämde 2001 att barn till föräldralediga har rätt till barnomsorg minst 15 timmar i veckan.

Hälften av kommunerna i Stockholms län har sen själva beslutat att medge mer än 15 timmar.

I Järfälla är 400–500 barn inskrivna på 15 timmar.

Källa: Järfälla kommun