Nu får de bygga vindkraftverket

Här, några hundra meter från den första vindsnurran, ska vindkraftverket byggas. Redan för flera år sedan schaktades gropen för grundplattan. Sedan stoppades arbetet av överklaganden.
Här, några hundra meter från den första vindsnurran, ska vindkraftverket byggas. Redan för flera år sedan schaktades gropen för grundplattan. Sedan stoppades arbetet av överklaganden.
Snart kan ännu ett vindkraftverk byggas på Ljusterö. Förvaltningsrätten avslog nyligen överklagandet från grannar.

Det ger en öppning för för kooperativet som vill bygga den nya vindsnurran.

– Så vitt vi kan bedöma finns alla förutsättningar för att forsätta planera vindkraftverket nu, säger Roy Fjärrstad, styrelseledamot i kooperativet Ljusterövind.

Det planerade vindkraftverket i Mellansjö, mitt på Ljusterö, beräknas få en så stor kapacitet att det skulle täcka det mesta av elförbrukningen på ön. Men hittills har projektet gått trögt eftersom motståndet från en del som bor på ön har varit hårt.

Motståndarna har bland annat vänt sig mot befarat buller, olycksrisker och mot att vindkraftverket skulle förfula skärgårdsmiljön.

Från början fanns också önskemål från företaget Kraftö, som äger det befintliga vindkraftverket på ön, att bygga ett större antal vindsnurror.

Kraftö ville bygga så många som ett 20-tal snurror, vilket skapade oro. Men så blir det inte.

Österåkers kommun har tidigare uttalat att man bara kan tänka sig totalt fyra vindkraftverk på Ljusterö. Det troliga är att det i slutänden bara blir ett till – det som kooperativet vill bygga, säger Roy Fjärrstad.

Turerna kring vindkraften på ön har varit många. Redan 2007 beviljade Österåkers kommun bygglov för ett vindkraftverk, men beslutet överklagades och revs upp av länsstyrelsen. Detta eftersom berörda sakägare inte fått yttra sig.

Samma år fattade kommunen ett nytt beslut om bygglov, men även det överklagades. 2010 avvisade länsstyrelsen överklagandet, men vindkraftsmotståndarna gav inte upp utan gick vidare till Förvaltningsrätten som nu kommit med sitt beslut.

I beslutet står bland annat att kommunen inte bröt mot sina egna regler när man beviljade bygglov. Rätten anser inte heller att bygglovet strider mot miljöbalken. Dessutom förklaras kraftverket ha ett samhällsintresse. När det gäller befarat buller – en punkt där bägge sidor kommit med vitt skilda uppgifter – tyckte domstolen att man omöjligt kan visa hur det blir innan vindsnurran är på plats.

Roy Fjärrstad är noga med att försöka tona ner konflikten med motståndarna genom att peka på att de trots allt haft framgång.

– Vinnare är egentligen miljöföreningen som fått ner antalet vindkraftverk från 23 till 4, eller snarare 2 som det nog kommer att bli under överskådlig framtid.

– Vi är snarare förlorare eftersom vi tappat tre fyra år genom överklagandena. Och Ljusteröborna, som kunde ha fått biligare el under den tiden. Förlorare är också miljön, säger han och syftar på att vindkraft i stort är miljövänligare än de flesta andra kända energikällor.

Eva Forsell är närmaste granne med det planerade verket och en av dem som försökt stoppa det:

– Det är bra med vindkraft på sätt och vis, men jag tycker inte de ska stå så nära utan längre bort så de inte stör.

För hennes del är kampen avslutad nu. Hon kommer inte att försöka få saken prövad i kammarrätten.

– Nej, jag är för gammal. Det får andra göra.

Fakta

Det nya vindkraftverket på Ljusterö

Det nya vindkraftverket (”2”) ska ägas av ett kooperativet Ljusterövind Ekonomisk Förening.

Kapaciteten blir cirka 2 megawatt.

Vindkraftverket blir maximalt 150 meter högt.

Enligt beräkningar kan elpriset för medlemmarna bli hälften av eller en tredjedel av det gängse elpriset.

Kostnaden för bygget beräknas bli 35 miljoner kronor.

Som mest har kooperativet haft 300 medlemmar, en siffra som beräknas öka kraftigt när vindkraftverket byggs.

Källa: Roy Fjärrstad/Ljusterö Vind