Nu får du tycka till om ”Hälsans ö”

Lidingö Lidingö stad vill nu ta ytterligare ett steg i arbetet med begreppet ”Hälsans ö”. Kommunen vill därför ta reda på vad Lidingöborna tycker om konceptet. Nu finns en enkät på Lidingö stads hemsida där man kan fylla i sina åsikter. Frågorna som ställs är: Känner du att Lidingö är hälsans ö? Vad tycker du att Lidingö stad ska satsa på i sitt hälso­arbete? Det lämnas också öppet för övriga tankar och synpunkter om hälsoarbetet på Lidingö.

”Hälsans ö” är ett begrepp som använts sedan 2006 på Lidingö, men redan i början av 1900-talet skapades Lidingös hälsoprofil, då ön marknadsfördes som en hälsosam plats.