Nu får Krillans krog byggas

De 170 bostäderna vid Krillans Krog i Kristineberg får byggas.

Det beslutar nu länsstyrelsen, efter över ett års utredning.

Bostadsprojektet vid Kristinebergsparken har stötts och blötts under många år.

Redan i februari 2013 slog kommunfullmäktige fast planerna på omkring 170 lägenheter och en förskola, inklämda mellan Drottningholmsvägen och Kristinebergs slottsväg på tomten där Krillans krog tidigare låg.

Men våren 2014 upphävde länsstyrelsen detaljplanen. Området var för farligt och olämpligt för bostadsbyggande. Buller från Bromma flygplats och från Drottningholmsvägen var en orsaken. En annan var säkerhetsriskerna i att bygga så nära en trafikled.

Ett år senare gjorde staden ett nytt försök då kommunfullmäktige, ännu en gång, slog fast planerna. Den här gången med fler detaljer kring hur området ska klara bullergränser och risker.

Men länsstyrelsen nöjde sig inte utan har sedan dess utrett huruvida de nya planerna är lämpliga för bostäder.

I början av mars i år kunde Mitt i avslöja nästa ändring i projektet. Stockholms stad godkände då en revidering av planerna med syftet att länsstyrelsen skulle godkänna dem. Bland annat försvann en förskola ur planerna och reglerna för avskärmning av flygbuller blev ännu hårdare.

Och förändringarna gav effekt. Nu har länsstyrelsen efter mer än ett års utredning godkänt planerna för Krillans krog.

Fakta

Långdragen process

Redan i februari 2013 slog kommunfullmäktige fast planerna på omkring 160 lägenheter och en förskola, inklämda mellan Drottningholmsvägen och Kristinebergs slottsväg på tomten där Krillans krog tidigare låg.

Men våren 2014 upphävde plötsligt länsstyrelsen detaljplanen. Området var för farligt och olämpligt för bostadsbyggande buller från Bromma flygplats och från Drottningholmsvägen var orsaken.

Ett år senare gjorde staden ett nytt försök då kommunfullmäktige ännu en gång slog fast planerna. Den här gången med mer detaljer kring hur området ska klara bullergränser och risker.

Men Länsstyrelsen nöjde sig inte utan har sedan beslutet utrett huruvida de nya planerna är lämpliga för bostäderna.

Nu har länsstyrelsen till sist godkänt planerna.