Nu finns 68 281 Täbybor

Allt fler bor i Täby. Invånarna blev 947 fler förra året.
Allt fler bor i Täby. Invånarna blev 947 fler förra året.

Förra året ökade antalet personer med Täby som hemmaort med 947, enligt kommunens hemsida. Nu finns det totalt 68 281 personer folkbokförda i Täby. Det är inflyttning som är den största orsaken till ökningen.

En majoritet av de 5 286 inflyttade, totalt 4 601 personer, kom från andra kommuner i Sverige. 685 personer kom från andra länder.

Flyttnettot för 2015 blev 787 personer, det vill säga skillnaden mellan de som flyttade till Täby och de som flyttade från Täby.

De flesta som flyttar in till kommunen finns i åldersgruppen 30-40 år och 0-5 år. Det rör sig alltså främst om unga familjer med små barn. Den största utflyttningen sker i åldrarna 20-25 år.

Det föddes 648 barn i Täby under 2015, vilket är 50 fler än året innan.