Min lokala hjälte

Nu finns hotad art åter vid Kyrksjölöten

Staden har återplanterat större vattensalamandrar i en damm i Kyrksjölötens naturreservat.
Staden har återplanterat större vattensalamandrar i en damm i Kyrksjölötens naturreservat.
Förra året flyttade Stockholms stad 100 större vattensalamandrar från Olovslundsdammen till Kyrksjölötens naturreservat. På det sättet återintroducerades den hotade groddjursarten på denna plats.

Vid Olovslundsdammen i Olovslund finns en av Stockholms största populationer av större och mindre vattensalamandrar. Här finns i dag 600–700 större vattensalamandrar, ett groddjur som kraftigt minskat i antal under de senaste 50–60 åren.

Större vattensalamander fanns tidigare vid Kyrksjölötens naturreservat men arten försvann därifrån för omkring 20 år sedan. Nu har Stockholms stad tillsammans med länsstyrelsen lyckades återintroducera dessa groddjur där.

– Det här var en upprepning av ett liknande projekt som vi gjorde i Judarskogen för några år sedan. Vi lånar djur från en närliggande population och lyckas få dem att yngla av sig, berättar Gunilla Hjorth, ekolog på miljöförvaltningen.

Med hjälp av konsulterna Martina Kiibus och Vide Ohlin hämtade man 100 stycken vuxna större vattensalamandrar från Olovslundsdammen till Kyrksjödammen. De fick stanna vid Kyrksjödammen under lekperioden april till maj. Resultatet visade sig förra hösten då man hittade 372 ungdjur av större vattensalamandrar där.

Vattensalamandrar orienterar sig med hjälp av den jordmagnetiska kompassen och söker sig tillbaka till sina revir. Därför sattes ett staket upp som hindrade att djuren att försöka återvända. Efter lekperioden fångade man 87 av de vuxna vattensalamandrarna och transporterade dem tillbaka till Olovslund.

Projektkostnaderna på cirka 200 000 kronor fördelades mellan Stockholms stad och länsstyrelsen.

– Det är andra gången som vi får till en föryngling av groddjur på det här sättet, Vi har visat att det fungerar men vi måste kontrollera om några år om vi verkligen lyckats skapa en population, säger Gunilla Hjorth.

Både Judarskogen och Kyrksjölöten är så kallade Natura 2000-områden och där ska man sörja för att vattensalamandrarna bevaras. I storstäder hotas groddjur av att deras lekvatten försvinner och av att stora vägar utgör barriärer.

Den 30 augusti får miljö- och hälsoskyddsnämnden en rapport om detta projekt för Kyrksjölöten. Författarna bakom rapporten föreslår att man ska fortsätta studera hur arten klarar sig i Kyrksjölöten. De betonar vikten av att staden säkrar att det finns vatten i dammarna i Bromma så att djuren överlever och fortplantar sig.