Nu försvinner luftledningarna

Gamla luftledningar i villaområdet Mälarhöjden.
Gamla luftledningar i villaområdet Mälarhöjden.
Snart är alla gamla luftledningar i Mälarhöjden och Hägersten ett minne blott.
– Vi tar ner alla gamla luftledningar och ersätter dem med kablar i marken. Totalt handlar det om en satsning på 100 miljoner kronor, säger Jonatan Björck, pressansvarig på elnätsföretaget Ellevio.

Jätteprojektet som omfattar stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten drar i gång nu i februari, och består av sju etapper. Två år beräknas det ta. För ett antal hundra villaägare, som har stolparna på sina tomter, kommer projektet att bli extra kännbart.
– Där måste vi ju vara inne på deras tomter och ta ner de stolpar som finns och gräva ner kablarna. Vi kommer ju även att gräva mycket på gator och trottoarer, så det blir en del avspärrningar. Det kan även vara så att vi måste stänga av ett körfält. Vi försöker lägga ett pussel för att allt ska gå så smidigt som möjligt, säger Jonatan Björck.

Nostalgiker kan tycka att det är tråkigt att epoken med stolparna går i graven. Men Jonatan Björck kontrar med att det är viktigare med ett modernare och mer driftsäkert elnät.
– Vi ska nu bygga ett nät som håller åtminstone 40 år framöver.

Den 1 februari mellan klockan 17 och 20 håller Ellevio ett möte med sina kunder i Hägerstensåsens medborgarhus.