Nu försvinner Råsundas fasad

SOLNA Rivningsmaskinerna äter nu steg för steg upp 75-åringen Råsunda fotbollsstadion. Råsundabon Kalle Melin gick förbi när maskinerna som bäst högg in på Norra stå.

– Det är ett landmärke som försvinner. Men det ska bli spännande att följa rivningen, nu kan man ju inte sörja längre, säger han.

Allt rivningsmaterial källsorteras och återvinns i så stor utsträckning som möjligt. För att minimera transporterna krossas en del av betongen på plats och används som fyllnadsmassor i de gropar som bildas när källare tas bort.

En stor del av betongen kommer också till användning för att fylla igen ytan där fotbollsplanen legat.