Nu garanteras äldre rätt hjälp

”Förlåt, vi gjorde fel”.

Ett sådant mejl går nu ut till Haninges pensionärer om att vissa tjänster inte hållit standarden. Men man kan även få pengar.

Snart kommer Haninge att ha elva kvalitetsdeklarerade tjänster som rör det dagliga livet för de äldre. Det betyder att pensionärerna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av tjänsterna.

Vid årsskiftet införde äldrenämnden en värdighetsgaranti kopplad till fyra av tjänsterna. Det handlar till en början om hemtjänst, särskilt boende, biståndshandläggning och dagverksamhet.

Om kommunen bryter mot vad som utlovats i tjänsten så får pensionären ett ”förlåt” av äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP) på mejlen.

Hur mycket är en ursäkt på mejl värd?

– Vi inom politiken får reda på bristerna och kan agera. Äldreomsorgen är en stor organisation och det här sättet kan hjälpa oss att förändra och förbättra verksamheten om det behövs, säger Martin Lundqvist.

– Det kan även bli tal om ekonomisk kompensation och en första kompensation kan betalas ut till sommaren.

Hur stor kan den bli?

– Det blir ju inga miljonbelopp, utan det ska vara en kompensation i pengar eller i extra stöd som till exempel fixarservice i hemmet.

Både PRO och SPF i Haninge är positiva till värdegarantin, med visst förbehåll.

– Skadan är ju redan skedd när något händer, men visst kan detta förebygga fel, säger Gösta Håxell i PRO Haninge.

Fakta

Garanteras

Följande fyra tjänster omfattas av den så kallade värdighets­garantin:

Biståndshandläggning.

Dagverksamhet.

Hemtjänst.

Särskilt boende.

Fler tjänster kvalitetssäkras, som till exempel trygghetslarm och matdistribution, men kan inte ge ekonomisk ersättning.

Källa: Kommunen