ANNONS

Nu grävs ledningarna ner

Exploateringschefen Mikael Åklint och Vattenfall Eldistributions nya vd Jörgen Espeling tog det första spadtaget.
Exploateringschefen Mikael Åklint och Vattenfall Eldistributions nya vd Jörgen Espeling tog det första spadtaget.
Den efterlängtade nedgrävningen av kraftledningar i Järfälla har nu påbörjats.

Det första spadtaget togs i tisdags.
ANNONS

Mitt i har tidigare skrivit om nedgrävningen av kraftledningar i Järfälla. Bakgrunden är att en tidigare utredning visat att marken i länet är för dyrbar för att ha kraftledningar ovan jord. Dessutom kommer Stockholm växa, vilket gör att elnätet måste räcka till.

I samarbetsprojektet Stockholms ström ska därför totalt 15 mil kraftledningar grävas ned i hela länet, varav runt 13 kilometer i Järfälla. Här ska också den gamla luftledningen rivas eftersom den ersätts av ledningarna i marken.

Redan 2009 presenterades den första tidplanen där intentionen var att ledningarna skulle ha blivit nedgrävda till 2018. Ett antal utredningar kom i vägen, och starten försenades. Planen håller dock, hösten 2017 beräknar man att arbetet är klart.

I juni fick arbetet i Järfälla klartecken. Det ceremoniella första spadtaget togs i tisdags av Vattenfall Eldistributions vd Jörgen Espeling och kommunens exploateringschef Mikael Åklint. På plats var även flera andra samarbetsparter i projektet.

Järfälla är den första kommunen som Vattenfall påbörjat sin del av projektet Stockholms ström i.

– Det är en stor dag och nu är vi här. Det här är ett bra exempel på samarbete mellan flera parter i en växande kommun, sa Jörgen Espeling vid tillställningen.

Vattenfall investerar 180 miljoner, dels i ett nytt ställverk som omvandlar högspänningsström till lägre spänning för exempelvis bostäder, och dels i ny ledning mellan Kallhäll och Lövstafjärden.

De nya ledningarna som grävs ned under marken har högre kapacitet än de gamla luftledningarna. Det innebär framför allt att fler företag kan etableras och fler bostäder kan byggas, eftersom det gamla elnätet inte skulle räcka till i framtiden.

De nya ledningarna blir också mindre utsatta för väder och vind. Dessutom får kommunen användning för ytan som frigörs.

ANNONS

– Vi får en robustare infrastruktur, sa Mikael Åklint.