Nu hävs bygglovsstoppet

Kommunens politiker valde att gå på länsstyrelsens linje. De som bor i områden med bra vattenkvalitet ska nu få större byggrätter.

– Jag hade hoppats att processen skulle gå snabbare, men nu har vi i princip äntligen kommit i mål, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

I förra veckan kunde Lokaltidningen Mitt i berätta att länsstyrelsen lämnat in sina yttranden till Tyresö kommun gällande de provisoriska planbestämmelserna för större byggrätter i områdena Raksta, Södra Trinntorp, Bergholm och Tyresö-Näs.

I flera områden anses vattenkvaliteten vara tillräckligt god för att godkänna planbestämmelserna.

– Det som vi blev positivt överraskade av var att länsstyrelsen faktiskt godkände vattenbalansen i många fler områden än vad vi vågat hoppas på, säger Fredrik Saweståhl.

I onsdags beslutade kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor att följa länsstyrelsens råd. Enligt vattenutredningen kan fastighetsägare som bor inom områden med god vattenkvalité nu få en byggrätt om 105 kvadratmeter plus 40 i biarea.

– Det är en lösning för hundratals fastighetsägare. Alla kommer inte att bli lyckliga, några bor där det tyvärr går det inte att driva igenom större byggrätter. Vattenkvaliteten är för dålig, säger Fredrik Saweståhl.

Det gäller framför allt kustnära områden i Tyresö strand, Trinntorp, Brevik och Dyviksudd samt längs Uddbyviken.

Fredrik Saweståhl hoppas att förslaget kan vinna laga kraft redan i sommar och att kommunen då kan börja bevilja bygglov för 105 kvadratmeters stora hus.

Innan bygglovsstoppet för drygt ett år sedan hade kommunen gett bygglov som stred mot gällande detaljplaner. Bara mellan 2001 och 2011 beviljades 491 stycken bygglov för fritidshus i Östra Tyresö. När de olagliga byggloven stoppades hade många fastighetsägare hunnit lägga ut flera hundratusen kronor på lovade bygglov.

– Jag vet att många människor är arga och frustrerade, men samtidigt måste vi följa plan- och bygglagen. Vi har jobbat stenhårt för att få detta rätt och hoppas nu att vi hittat en hållbar och rätts-säker lösning, säger Fredrik Saweståhl.

En av de drabbade familjerna bor i Raksta, men vill inte gå ut med namn i tidningen för att de mår så dåligt av allt som har hänt. När de får höra att kommunen förhoppningsvis kan ge bygglov för 105 kvadratmeter redan till sommaren tycker de att det låter ”fantastiskt”.

– Men vi har redan bestämt oss för att inte bo kvar i Tyresö och letar annat hus nu. Vi har för dålig erfarenhet av den här kommunen och vill inte att våra barn ska växa upp här. Men om vi kan få större byggrätt nu kanske vi får bättre pris på huset, säger kvinnan i familjen.

De fastighetsägare som nu får större byggrätter måste först själva bekosta och säkerställa bra vatten- och avloppslösningar.

Kommunen ska nu också börja planarbetet för yttre Brevik.