Nu hinner de korsa vägen

Trude Nordlund och Matilda Widén, längst fram, tillsammans med sin lärare Madeleine Karlsson och resten av klass 1B på Helenelundsskolan.
Trude Nordlund och Matilda Widén, längst fram, tillsammans med sin lärare Madeleine Karlsson och resten av klass 1B på Helenelundsskolan.
Klass 1B på Helenelundsskolan är ofta ute i trafiken. Men när det är grön gubbe vid skolans övergångsställe hinner inte alla skolbarnen över vägen.

Så de skrev brev till Trafikverket för att få till en förändring.

Madeleine Karlsson är lärare för klass 1B på Helenelundsskolan. Hon tar upp en telefon ur sin ficka. När trafikljuset slår om till grön gubbe startar hon tidtagningen och hela klassen korsar gatan.

När sista barnet är över och ljuset slår om till rött, så stoppar hon tiden.

– 17 sekunder, ropar hon till barnen och får jubel till svar.

Förra gången de passerade övergångsstället var det bara grön gubbe i 12 sekunder och det är anledningen till de muntra minerna.

I ett projekt om trafik och geometri var klassen ute och gick mycket i trafiken. Barnen upptäckte då att det fanns en trafikfara – trafikljuset precis intill deras skola.

– Vi tyckte att den lyste grönt för kort tid. Vår klass hann inte över vägen, säger Matilda Widén.

De kontrollerade hur länge det var grön gubbe: 12 sekunder. Och de kontrollerade hur lång tid det tog för klassen att korsa gatan: 17 sekunder.

Sedan skrev de brev till Trafikverket och föreslog en ändring.

– Först tänkte vi att det skulle vara 20 sekunder, men så tyckte vi att det blev för mycket, säger Matilda Widén.

– Ja, för då får bilarna vänta så länga innan de får köra, säger Trude Nordlund.

Eftersom det är kommunens väg skickades klassens synpunkter vidare till Sollentuna kommun – och nu är det grön gubbe i 17 sekunder.

– Det känns väldigt kul att de har lyssnat på oss, säger Trude Nordlund.

Klassens lärare Madeleine Karlsson berättar att projektet om trafik och geometri har omfattat flera ämnen, allt från matematik och svenska till bild och geografi.

– Vi trafikvandrade och gick till alla barnens hus. Det blev ett sätt att upptäcka närområdet, säger hon.

Under dessa promenader passerade de ofta övergångsstället.

– Barnen märkte varje gång att de inte hann över och frågade: ”Kan vi inte ändra det på något sätt?”. Så initiativet kom från barnen själva, säger Madeleine Karlsson.

Hon hjälpte dem att kontakta Trafikverket, men framhåller att det är klassen – inte hon – som drivit frågan.

– Det är viktigt att tro på barnen och ha tillit till deras förmåga – då får de också det själva, säger hon.