Nu hotar rivning den eldhärjade stationen

Den 28 februari utbröt en brand i stationshuset i Igelboda.
Den 28 februari utbröt en brand i stationshuset i Igelboda.
SL som äger det brandhärjade stationshuset i Igelboda utreder nu om det finns något som hindrar en rivning av den hundra år gamla byggnaden.

Det var på onsdagen den 28 februari som en brand utbröt på övre våningen i Igelboda stationshus och en lägenhet och ett galleri förstördes. Lägenheten brändes ut helt och galleriet skadades svårt av rök och vatten från släckningsarbetet.

Fastigheten ägs av SL. Enligt Lovisa Åbom vid SL:s pressavdelning pågår nu en diskussion om vad som ska hända med stationshuset:

– Vi stämmer av med kommunen om det finns ­någon k-märkning som påverkar om vi kan riva eller inte. Huset är väldigt skadat och helst vill vi riva och bygga om.

Exakt vad som skulle kunna byggas på platsen för stationen finns dock ingen uppgift om.

Stationsbyggnaden i Igelboda är enligt kommunantikvarie Johan Aspfors utpekad som kulturhistoriskt värdefull och finns med i kommunens kulturmiljöprogram.

– Programmet är politiskt taget vilket ger signaler på hur kommunen ser på huset i fråga. Man menar att det är en värdefull del av Saltsjöbanans kulturmiljö.

Det innebär dock inte att byggnaden är juridiskt skyddat mot rivning men enligt programmet har stationsbyggnader från perioden 1890–1940 höga bevarandevärden.

– Vi ska se hur skadat hus­et är, om det går att rädda huset eller om man måste riva huset på grund av tekniska skäl. Jag kan också se att det inte är någon rim och reson i att säga att man inte få riva om det är jätte­skadat, säger Johan Aspfors.

Enligt polisen tror man att branden började i badrummet och spred sig vidare över till lägenhetens kök. Exakt vad som orsakade branden är ännu oklart men någon misstanke om brott finns inte enligt Peter Landeståhl, utredare vid kriminalenheten i Nacka:

– Bränder uppstår av olika anledningar utan att man kan bevisa varför.