Min lokala hjälte

Nu införs p-avgifter i Barkarbystaden

Barkarbystaden fortsätter att växa och Järfälla kommun förutspår parkeringskaos. Nu införs p-avgifter från och med 1 september.

Beslutet togs i kommunfullmäktige 2015 men realiseras först nu. Från och med den 1 september kommer det att kosta 10 kronor i timmen, eller 40 kronor per dygn att parkera i Barkarbystaden.

Avgifterna gäller under alla tider på dygnet.

– Vi vill göra rätt från början. I Stockholm stad kan man se hur det frigjorts fler parkeringsplatser efter att man infört parkeringsavgifter. Vi vill agera innan problemen blir jättestora, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Under vissa tider på dygnet, under rusningstider, är det väldigt trångt på parkeringsplatserna i centrala Barkarbystaden och vissa butiker avråder kunder från att parkera under vissa tider.

Ett stort problem är att många Barkarbybor väljer att långtidsparkera på gatan, istället för i parkeringsgarage.

– Eftersom det varit helt gratis att parkera på gatan så är det många som väljer att göra det, även om det finns parkeringsplatser i fastigheterna. Vi tror att avgiften kommer att frigöra många ytor. Det kan liknas vid en lokal trängselavgift, säger Amanda Palmstierna (MP).

Redan nu finns fyra uppsatta parkeringsautomater längs med Barkarbyvägen. Ytterligare tre automater kommer att placeras på Kalvshällavägen, Lansgatan vid Herrestaskolan och i korsningen Karlslundsvägen/Gripengatan.

– Det ska sättas upp lappar med information så att folk hinner göra förändringar, säger Amanda Palmstierna.

Det finns ett politiskt beslut om att införa parkeringsavgifter i Söderdalen, men det kommer att dröja enligt Amanda Palmstierna.

Infartsparkeringen i Barkarby kommer att vara avgiftsfri även i fortsättningen.