Nu kan 600 elever tvingas byta skola

Matilda Renlund och Sirwan Haso tror inte att de hade sökt till Farsta gymnasium om de hade känt till den dåliga ekonomin.
Matilda Renlund och Sirwan Haso tror inte att de hade sökt till Farsta gymnasium om de hade känt till den dåliga ekonomin.
Farsta gymnasium en osäker framtid till mötes. Utbildningsförvaltningen vill lägga ner skolan i juni 2014.

– Jag känner mig lurad, säger Matilda Renlund, som går i årskurs ett.

Flera av söderorts gymnasieskolor kämpar just nu för sin överlevnad. Hård konkurrens om de minskande elevkullarna gör läget kritiskt.

Och nu märks konsekvenserna i Farsta. Till utbildningsnämndens nästa sammanträde om två veckor har utbildningsförvaltningen lagt fram ett förslag om att lägga ner Farsta gymnasium. Det är sedan upp till politikerna i nämnden att fatta beslut i frågan.

– Det är jättetråkigt för stadsdelen, man bör ha ett kommunalt gymnasium här tycker jag. Sedan kan det finnas fristående skolor också. Men jag förstår att en skola inte kan få gå så här mycket back, det har vi inte råd med. Skolan blöder ekonomiskt, säger Hans Nordmark, gymnasiechef med ansvar för Farsta gymnasium.

På skolan går idag cirka 600 elever. Det är alldeles för få för att få ekonomin att gå ihop.

– Vi skulle behöva runt 800 elever, säger Hans Nordmark.

Ett lågt söktryck i kombination med att bidragen utifrån, den så kallade elevpengen, har skurits ner rejält när systemet gjordes om har lett till stora problem med ekonomin.

Just nu pekar prognoserna för 2012 på ett underskott på 8,8 miljoner kronor. Samtidigt är lokalerna i stort behov av renovering, varken ventilationen eller stammarna håller måttet. Skolan har bara dispens för att vara i lokalerna till slutet av 2014.

Antalet elever i gymnasieålder har minskat i länet under de senaste åren och enligt prognoserna fortsätter den utvecklingen. Stockholms stad tvingas därför minska lokalytan för sina gymnasier.

I förslaget från förvaltningen finns i stället planer på att starta en ny skola i Hägersten, i Brännkyrka gymnasiums lokaler. Även det gymnasiet avvecklas 2014 för att ge plats åt den nya skolan, som preliminärt har döpts till Stockholms nya gymnasium. Den första intagningen sker hösten 2013, om förslaget går igenom.

Farsta gymnasium har redan känt av den strama ekonomin. ­Under våren har man skurit bort 24 tjänster, bland annat fritidsledare och hälsopedagoger. Många av de som sades upp har dock fått jobb på andra skolor.

I torsdags samlade Hans Nordmark eleverna på Farsta gymnasium i aulan för att berätta varför framtiden är oviss för skolan. Det är främst eleverna i årskurs ett som berörs. Skulle förslaget gå igenom kommer de att få gå sista året i en annan skola men få betyg från Farsta gymnasium. Det är ännu inte bestämt vilken skola eleverna får gå i.

– Det var väldigt mycket olika reaktioner. Från eleverna kom det många frågor, som ”vad kommer att ske med mig?”. Och de som har jobbat här länge känner sorg och ilska, man tycker att det är ett för kortsiktigt tänkande, säger Hans Nordmark.

De elever som Lokaltidningen Mitt i pratar med tycker att skolan hade kunnat vara mer förutseende.

– Jag känner mig lurad. De skyller på dålig ventilation men jag köper inte det. De kan inte ha fått reda på det här nu, säger Matilda Renlund.

Hon går i årskurs ett på idrottsprogrammet och önskar att skolan hade berättat om den osäkra ekonomin tidigare.

– Då hade jag inte sökt hit. Om jag ska gå inne i stan i årskurs tre kommer jag att få åka i 48 minuter i stället för åtta minuter. Det blir längre dagar, säger hon.

Hennes klasskompis Sirwan Haso håller med.

– De skulle kunna låta oss gå ut trean här och sedan stänga skolan. Jag bor i Farsta Strand och valde den här skolan för att den ligger nära. Nu har jag tänkt på att byta skola direkt, säger han.

Fakta

Gymnasiekrisen

Flera av söderorts gymnasieskolor har svårt att locka elever, när dessa i stället söker sig till innerstan.

På Brännkyrka gymnasium i Hägersten var antalet elever som hade skolan som förstaval så få att utbildningar inom samhälls- och naturvetenskap inte startade alls till hösten.

Kärrtorps gymnasium går emot trenden och är fortsatt populär.