Nu kan de bygga ut

Solbergabon Ingvar Persson, 67, tycker att området ska behålla sin karaktär med lite mindre trähus.
Solbergabon Ingvar Persson, 67, tycker att området ska behålla sin karaktär med lite mindre trähus.
Med VA och nya vägar får Solberga- och Rakstabor rätt att bygga villor på 240 kvadratmeter.

Förändringen väntas ge bostadsmarknaden i hela kommunen en skjuts – på sikt.

Solbergabon Ingvar Persson, 67, tänker inte bygga något nytt på sin tomt.

– Är man lite äldre lönar det sig inte. Men barnfamiljerna behöver ju få bo större. Men jag tycker inte att kåkarna ska få bli allt för stora – 100 kvadratmeter räcker. Man vill ju inte att Solberga förstörs.

Till våren startar utbyggnaden av Brakmarsvägen och kommunalt vatten och avlopp till Solberga och delar av Raksta. Om ungefär tre år ska det vara klart. Då får de som bor där rätt att bygga tvåvåningshus på totalt 240 kvadratmeter.

Men sannolikt väntar inte någon större byggexplosion. Tittar man på Orrnäset, Nytorp och Trinntorp som fick lika stora byggrätter mellan 2006 och 2010 har intresset varit svalt. Hittills har bara 11 tomtägare sökt bygglov för helt nya större villor, enligt Tyresö kommuns bygglovsenhet. Endast fyra har sökt lov för att bygga ut sina redan befintliga hus.

Tomas Eriksson, kontorschef på mäklarfirman Husman Hagberg i Tyresö, tror att utvecklingen mot större villor i Solberga och Raksta kommer att gå lika långsamt som i inre Brevik.

– Det dröjer säkert 10-15 år innan man ser en förändring. Större stilbrytande hus byggs ju främst när tomterna och de mindre fritidshusen byter ägare, säger han.

För att omdaningen ska komma igång på riktigt krävs det också, enligt Tomas Eriksson, att de nya stora husen kommer ut på marknaden. De upptäcks då av folk från hela Stockholm som på visningen upptäcker fördelarna med att bo där och börjar leta efter tomter.

– Det krävs några goda exempel som lockar ut folk för att få snurr på omdaningen. Men efter 10-15 år är det igång. Det har vi sett i Tyresö strand och innan dess i liknande områden i Nacka och Haninge, säger han.

Tomas Eriksson tippar att husen i Tyresö strand, Persudde och Fornudden även fortsättningsvis kommer att värderas högst – detta på grund av de arkitektoniskt mer spännande stora villorna, de sjönära lägena och de goda kommunikationerna.

I östra Tyresö spår han att stora, mer spännande villor, främst kommer att byggas på tomter med närhet till vatten. De flesta andra nybyggena blir förmodligen lite mer vanliga i sin utformning.

Tomas Eriksson menar att omdaningen till permanentbostäder i östra Tyresö ger hela Tyresös bostadsmarknad en skjuts.

– De senaste åren har ju folk från hela Stockholm upptäckt de jämförelsevis fördelaktiga priserna i Tyresö. Det här förstärker den trenden, säger han.

Fakta

Så ska Solberga och Raksta bli

Efter årsskiftet ska Solberga och delar av Raksta anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Samtidigt breddas Brakmarsvägen och förses med gång- och cykelbana fram till Uddby strandväg. Alla vägar i Solberga och vissa i Raksta breddas också.

Arbetet kommer att ta 3–3,5 år.

Då får villor på totalt 240 kvadratmeter i två plan eller 160 kvadratmeter i ett plan byggas.

Bussar ska vända vid Bergholmsvägen/Brakmarsvägen.

På tur står utbyggnaden av väg­ar och VA i övriga Raksta.

Källa: Tyresö kommun