Nu kan du bli FP:s färskaste politiker

Tänker du att din granne, kollega eller gymkompis kan bli en bra politiskt röst?

Nu kan vem som helst nominera tänkbara politiker.

Om drygt ett år är det val igen. Då testar Folkpartiet ett nytt sätt för att få nya politiker i Botkyrka. Vem som helst kan nominera personer de tror skulle kunna bli bra politiker för partiet.

– Det här handlar inte bara om att få folk på ett papper. Vi hoppas kunna sätta folk i nämnder och till andra politiska uppdrag, säger Bo Samuelsson som är ordförande för Folkpartiet i Botkyrka.

Varför gör ni det här?

– Det finns två syften. Dels vill vi öppna upp partiet mot medborgarna och locka folk att ta politiska uppdrag. Dels är det ingen hemlighet att de politiska partierna tappar medlemmar och att det är svårt att engagera folk, säger han.

Samma grepp har varit lyckosamt på både Ekerö och i Skellefteå, enligt Bo Samuelson.

– I Skellefteå har det gett 22 nya personer som är beredda att kandidera i valrörelsen, säger han.

Den som vill föreslå kandidater behöver inte vara medlem i partiet och personen kan dessutom göra det anonymt fram till den 14 september. Folkpartiets nomineringskommitté kommer att gå igenom alla namn och kontakta de nya. Är dessa intresserade går nomineringskommittén vidare till intervjuer och referenstagning.

– Sedan kommer de ju att få någon typ av utbildning i hur politik och nämnder fungerar, säger Bo Samuelsson.

Moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker berättar att en person som vill kandidera på listorna för Moderaterna måste vara medlem i partiet senast mars året före val.

– Vi försöker genomföra en kandidatskola varje år. Vi delar ut lappar i brevlådor där vi erbjuder medborgare som inte är medlemmar att vara med på ett antal kurser och seminarier. Sedan kan man bestämma sig under resans gång om man vill bli medlem.

Socialdemokraternas ordförande Serkan Köse sä geratt om du ska kandidera ska du vara medlem i partiet innan.

– Vi har 600 medlemmar och slutligen en valberedning som tittar på inkomna nomineringar.

Vi hoppas kunna sätta folk i nämnder.Bo Samuelsson, Folkpartiet i Botkyrka.