Nu kan du bo bland vikingafynd

Boningshus, verkstäder, sliphällar och en eldstad har hittats vid de arkeologiska utgrävningarna i Eds.

Flera av fynden kommer att bevaras och tas in i det nya bostadsområdet samt i Smedby.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan är bygget av Eds Allé i startgroparna. Under sommaren har den forntida boplatsen i området undersökts av en grupp arkeologer från Societas archaeologica upsaliensis.

Resultaten av utgrävningarna har även visats upp för Väsbyborna som erbjudits guidade turer.

Snart kommer även de Väsbybor som inte varit där att kunna ta del av några av fynden permanent. Kommunen planerar nämligen att ta in två av fynden i det nya bostadsområdet Eds Allé och ett till Gunnes gård i Smedby.

I området låg under vikingatiden en grupp grophus där man tillverkade lintråd och ett långhus där man bodde. Det finns även en stor stenhäll där man slipade skäror.

– Den har tydliga spår av att man slipat. Hällen är väldigt vacker så vi vill lyfta loss den och flytta in den i parkområdet i mitten av det nya bostadsområdet, säger stadsträdgårdsmästare Nils Odén.

Grophusen syns som mörka sjok i marken och byggdes genom att man grävde en djup grop som blev byggnadens golv och väggar. Att golvet är nedsänkt har bidragit till man kunnat hitta fynd eftersom marken inte blivit sönderplöjd.

Inne i varje grophus har det funnits en eldstad för att skapa den heta och fuktiga luft som behövts för linberedningen.

– All den stenen tänker vi samla ihop och göra en grillplats av någonstans i parken, så att man kan sitta och grilla på vikingastenar i stället för att de bara försvinner, säger Nils Odén.

Under utgrävningarna hittade man även en helt intakt ugn.

– Den tänker vi flytta till Gunnes gård så att man får en äkta vikinga­ugn i vikingabyn, den som finns där nu är en replika, säger Nils Odén.

Bonden Mats Eriksson som brukar jorden i Eds uppskattar kommunens planer.

– Det är roligt att man försöker få med lite av den gamla kulturen och väva in lite av historien i projektet, säger han.

Fakta

600–700 nya bostäder byggs

Eds allé ligger väster om Ägget i Runby och Prästgårdsmarken.

Här ska 600–700 nya bostäder byggas med start nu i höst.

Gunnes gård är en rekonstruktion av en gård från vikingatiden i Smedby.