ANNONS

Nu kan du tycka till om Lidingöbanans framtid

2013 ska Lidingöbanan byggas ut och rustas upp. Alla som känner sig manade kan nu lämna in synpunkter på projektet.

SL:s samråd pågår till och med den 9 mars.
ANNONS

I måndags startade SL:s samråd inför ombyggnaden av Lidingöbanan. I det planerade projektet med spårvägen ingår bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, upprusta spårvägen, ta in nya moderna spårvagnar, bygga en ny spårvagnsdepå vid Aga och bygga fler dubbelspårsträckor.

Ketil Kindestam, samhälls- och infrastrukturplanerare på SL, tror att allmänheten kommer att lämna in många synpunkter på vissa frågor.

– Man kan tänka sig att buller- och miljöfrågor blir stora frågor. De moderna spårvagnarna kommer att bli tystare än de som finns i dag. Men på vissa platser kommer det krävas bullerplank eller bullerskärmar, säger han.

För planeringen av Lidingöbanans utbyggnad togs två alternativ fram under 2010-2011. Landstingets trafiknämnd beslöt i december i fjol att fortsätta planeringen enligt utredningsplan 2 som innehåller några fler dubbelspårsträckor än plan 1.

I förslaget på nya dubbelspår ingår flera sträckor bland annat en mellan Aga och Skärsätra, mellan Skärsätra och Kottla, mellan Högberga och Brevik samt mellan Käppala och Gåshaga brygga.

Ombyggnaden är tänkt att inledas 2013 och under tiden ska ersättningsbussar ersätta Lidingöbanan.

– Vi har inte bestämt om det blir under flera perioder eller en längre avstängning. Ett år är inte orimligt. Vi vill ju inte tappa våra kunder, men det kommer att lösa sig. Vi kommer att veta mer ju närmare utbyggnaden vi kommer, säger Ketil Kindestam.

Hur blir det med sträckningen av Lidingöbanan via Lidingö centrum?

– Det kommer att bli en egen utredning, frågan ligger på SL:s huvudkontor. Vi har inte det uppdraget just nu, men det är inte orimligt att det dyker upp.

ANNONS

För att lämna synpunkter kan man skicka brev till SL, eller e-post till sparvagcity@sl.se.