ANNONS

Nu kan du tycka till om Mälarbanan

Mer buller men mindre vibrationer. Det är några av konsekvenserna av att Mälarbanan byggs genom Spånga.

Nu kan du tycka till om detaljplanen för bygget.
ANNONS

Snart ska Mälarbanan byggas genom Spånga. Men innan arbetet startar måste en ny detaljplan för området godkännas. Stadsbyggnadskontoret har nyligen tagit fram ett förslag till en sådan och fram till den 20 maj går det att lämna synpunkter på förslaget.

Mälarbanan får flera konsekvenser för Spånga. Stads- och landskapsbilden påverkas när järnvägen breddas, men enligt förslaget påverkas landskapet inte särskilt mycket så länge Trafikverket genomför de planerade skyddsåtgärderna. Landskapet påverkas mest vid Solhemsbackarna samt vid Hjulsta och Vålberga grönområden.

Mälarbanan ska främst gå genom stadsbebyggelse. Det innebär i sin tur att banans påverkan på naturen blir relativt liten, enligt detaljplanen. Det finns dock en risk att de fåglar som bor nära järnvägen störs av att bullret från tågen ökar.

I detaljplanen har kommunen också undersökt storleken på vibrationer från järnvägen. Den ökade trafiken kommer inte att ge ökade vibrationer, men minskat avstånd mellan hus och järnväg kan göra det. Trafikverket ska dock bygga en ny banvall och den gör i sin tur att vibrationerna kan bli mindre än i dag.

Bullernivåerna i Spånga kommer att öka när Mälarbanan är klar, enligt förslaget till detaljplan. Vid vissa hus kommer riktvärdena att överskridas och då måste Trafikverket åtgärda dem. Men runt 35 villor och tio flerfamiljshus får högre bullernivåer utan att riktvärdena överskrids. För dem handlar det om ljudnivåer som är upp till fem decibel högre – utan att åtgärder vidtas.

Den föreslagna detaljplanen finns att läsa på stadsbyggnadskontorets hemsida och på Stadsbyggnadsexpeditionen. Sista dag att lämna synpunkter är den 18 maj.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.