Nu kan du tycka till om Sjövägen

Korsningen Sjövägen-Råsta strandväg ska arbetas om.
Korsningen Sjövägen-Råsta strandväg ska arbetas om.
Nu startar staden medborgardialog om förslagen för Sjövägen. Men frågan om vägen kan komma att stängas av hänger i luften.

Ska Sjövägen stängas av eller ej? Den frågan har ännu inte fått något slutgiltigt svar.

I höstas, när man tagit tillbaka beslutet att stänga av Sjövägen, skrev Alliansen att en total avstängning inte är möjlig eftersom vägen används av polis, brandkår och ambulans.

Istället vill staden nu arbeta om Sjövägens utformning för att göra den mindre attraktiv som genomfartsled.

Tekniska förvaltningen har arbetat fram tre idéskisser som Solnaborna nu får tycka till om.

Dels vill man bygga om korsningen Sjövägen-Råsta strandväg för att göra det mer naturligt att svänga av mot Arenastaden än fortsätta upp mot Råsunda.

Man vill även bättre knyta ihop Golfängarna med Råstasjön genom att ge övergångsstället i kurvan på Sjövägen en ny utformning. Övergångsstället blir bredare, högre och får ett avvikande ytskikt. Man vill även sätta upp ny belysning och plantera fler träd.

Den tredje skissen visar hur man vill arbeta om avsmalningen mellan villorna på Sjövägen. Även här vill man göra det högre, ge det en annan ytbeläggning och signalreglera det med prioritering för gående och cyklister samt ge det gröna ytor på sidorna.

Magnus Persson (C), ordförande i Tekniska nämnden i Solna, vill inte sia om hur nämnden skulle ställa sig till synpunkter om att Sjövägen istället för att omgestaltas skulle stängas av.

– Vi får se vad som händer efter att synpunkterna kommit in till förvaltningen. Jag vill inte föregå den. Sen bör man ha i åtanke att det är en dialog, inte en omröstning, säger han.

Synpunkter på idéerna kan lämnas fram till den 13 mars.