”Nu kan reservatsarbetet starta!”

Nu kan reservatsarbetet starta! Det skriver Svenska Turistföreningens i ett brev till kommunstyrelsen i Solna, med uppmaningen att inrätta Råstasjön naturreservat.

Att Mark- och miljööverdomstolen stoppat bygget vid Råstasjön är ett bra beslut, menar STF Stockholm i ett brev riktat till kommunstyrelsen i Solna.

– Det är ett mycket glädjande och efterlängtat besked, skriver man i brevet.

I brevet slås fast att såväl Råstasjön som Lötsjön är ett viktigt grönområde, som är en bristvara, för både Solna och Sundbybergs invånare.

– Strandskogen runt sjön innehåller även ett rikt fågel- och djurliv som uppskattas av många, inte bara av de boende i området.

Hela området bör skyddas som ett kommunalt naturreservat, menar man, och helst i samarbete med Sundbybergs stad så att även Lötsjön och den gröna kilen från Råstasjön upp mot Ursvik kan skyddas för framtiden.

– STF Stockholm uppmanar härmed Solna stad att sätta igång arbetet med bildandet av Råstasjön naturreservat! avslutas brevet.