Nu kartläggs de som hyr ut svart

Minst 30 hyresgäster hos Järfällahus misstänks ha hyrt ut sin bostad svart i fjol.

Bostadsbolaget kartlägger nu den olovliga uthyrningen.

Sedan drygt ett år låter Järfällahus en bostadskonsulent bland annat kontrollera tips om olovlig uthyrning i andra hand.

Under de senaste två månaderna har det kommunägda bostadsbolaget inlett mellan 20 och 25 utredningar som bolaget rubricerar som ”Anmodan om att vidta rättelse”, vilket bland annat kan handla om misstanke om olovlig uthyrning.

Bolaget uppskattar att en fjärdedel av utredningarna, eller kanske så många som hälften, handlar om svart uthyrning.

Sett till hela året innebär det att minst 30 hyreslägenheter, eller kanske så många som 60 lägenheter, ska ha hyrts ut svart av hyresgäster med förstahandskontrakt under perioden.

Katharina Arvidsson, kommunikationschef på Järfällahus, är inte beredd att gå in på detaljer om hur bolaget kontrollerar tips man får in om svartuthyrning, för att inte avslöja bolagets arbetsmetoder.

– Det är jätteutdragna processer. Vi ska bevisa att det är olaglig uthyrning och inte bara någon som hyr ut ett rum, vilket man har rätt att göra.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med en person som säger sig känna till hyresgäster som hyr ut lägenheter svart, och också personer som hyr utan hyresvärdens godkännande. Enligt personen går en ökad omfattning av svartuthyrning i ett bostadsområde att se när det står allt fler bilar parkerade på gatan i stället för på en p-plats.

– Det är långsökt, men det kan vara en indikation. Det är bara våra hyresgäster som får hyra p-plats av oss, säger Katharina Arvidsson.

När Järfällahus kommer på någon med att hyra ut sin bostad svart får hyresgästen ett påpekande om rättelse och uppmaning att själv flytta tillbaka till bostaden.

Katharina Arvidsson känner till sådana fall:

– De flesta vidtar rättelse eller flyttar själva när de insett att vi kommit på dem.

De flesta vidtar rättelse eller flyttar själva när de insett att vi kommit på dem.Katharina Arvidsson, Järfällahus