Nu måste ännu fler förskolor byggas

Nu planeras det för ännu fler förskolor i Norra Djurgårdsstaden. Hammarby Sjöstad, där förskoleplatserna inte räckte till, är skräck­exemplet som måste undvikas.

– Vi vill givetvis inte hamna i samma situation. Men det är alltid svårt att veta att man ligger rätt och man kan aldrig planera så att det blir exakt, säger Mats Claesson, chef för barn och ungdom på Östermalms stadsdelsförvaltning.

När Hammarby Sjöstad planerades var tanken att främst äldre personer skulle bosätta sig där på ålderns höst. Men området svämmades snabbt över av barnfamiljer och förskoleplatserna räckte inte till.

Norra Djurgårdsstaden bär många likheter med Sjöstan och nu har alltså stadens politiker beslutat att försöka mota Olle i grind.

I december slog stadsdelsnämnden fast att det behövs fler förskolor än ursprungligen planerat i Norra Djurgårdsstaden. Därför byggs en förskola i den Västra etappen, i stället för bostäder, på 356 kvadratmeter. Förskolan ska ligga i kvarteret Töfsingedalen och börjar byggas redan i år och får fyra avdelningar.

Samtidigt ger sig inte stadsdelsförvaltningen i en gammal fråga och insisterar på att det verkligen behövs fem förskoleavdelningar i området Ängsbotten. Detta trots problem med avgaser och buller från Norra länken.

För att säkra att den nya stadsdelen inte hamnar i Hammarby Sjöstads fällor håller exploateringskontoret, som hittar platser för förskolorna i Norra Djurgårdsstaden, kontakt med stadsdelsförvaltningen.

– Vi har lärt oss av Sjöstaden och försöker hela tiden bedöma hur många barn som flyttar hit för att möta behovet, säger Britta Eliasson på exploateringskontoret, som nu tittar på lösningar för att ändå kunna bygga förskolan i Ängsbotten.

Två förskolor med 120 platser byggs nu i områdena Abisko och Gotska Sandön. De står redo för inflyttning i vår. Tre förskolor till är planlagda och med det nya i kvarteret Töfsingedalen blir det totalt sex förskolor.

Tidigare har stadsdelsförvaltningen uttryckt en oro för förskolornas hyror. Staden har nu satt en gräns för årshyran, som inte får överstiga 30 000 kronor per barn.

Fakta

Två förskolor är snart färdigbyggda

I kvarteret Gotska Sandön byggs en förskola som inryms i ett av bostadshusen. Antalet förskoleplatser beräknas där till cirka 70.

I kvarteret Abisko planerar byggherren Järntorget en förskola i bottenvån­ingen av ett bostadshus. Antalet förskoleplatser där beräknas till cirka 50.

Förskoleplatser har varit sökbara sedan 1 december 2011.

Källa: Stockholms stad